Zijn vrijemetselaars annoniem?

Toegevoegd na 1 minuut:
vrijmetselaars bedoel ik uiteraard

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Beste, Vrijmetselaar = betekent vrij metselen : zij hebben als attributen de passer en de winkelhaak zijnde het logo van de Vrijmetselarij. Zij komen minstens één keer per jaar samen in clubverband (in een Loge), zij hebben ook zwijgplicht van alles wat er wordt gezegd mag niets worden uitgebracht naar de buitenwereld op straffe van uitsluiting van verdere deelname en activiteiten ! 1. Inwijding en geheimhouding Een lid van een vrijmetselaarsloge wordt vrijmetselaar genoemd. Niet iedereen kan zomaar lid worden van een loge. Niet alleen moet men persoonlijk gemotiveerd zijn om vrijmetselaar te worden, ook moet je aanvaard worden door de leden. Indien men eenmaal lid is begint de opleiding, die in stadia verloopt, graden genoemd. Door middel van een inwijdingsproces maakt de vrijmetselaar zich de beginselen van de vrijmetselarij in stijgende mate eigen. De vrijmetselarij laat geen niet-vrijmetselaars toe op haar activiteiten en beoefent deze steeds in beslotenheid. De identiteit van de leden wordt naar de buitenwereld geheimgehouden. Maar ook de inhoudelijke gebruiken en riten worden geheimgehouden voor het grote publiek. 2. Lidmaatschap : Als men eenmaal in aanmerking komt voor het lidmaatschap duurt de periode tot uiteindelijke toelating nog een jaar. Gedurende deze periode vinden verschillende ontmoetingen plaats met vrijmetselaars van de betreffende loge. Meester-Vrijmetselaars zelf stemmen uiteindelijk wie wel en wie niet kan toetreden. In dit opzicht verschilt de situatie in Nederland niet van die in België. Aan het lidmaatschap is een lidmaatschapsgeld of contributie verbonden Binnen de Vrijmetselarij kent men ook graden Er zijn 3 basisgraden en 3 Hogere graden. Mvg, Karel8158

Vrijmetselaars zullen niet in het geniep alleen bij de logé's ''metselen''.Als je eentje vraagt op hij vrijmetselaar is zullen ze dat in de regel niet ontkennen.Ze lopen er niet mee te koop. Als vrijmetselaar mag je eens per jaar de ledenlijst bekijken maar als buitenstaander zul je niet te weten komen wie nou een vrijmetselaar is.