Zijn brandweerkranen aan de openbare weg aangesloten op de normale waterleiding?

Langs de openbare weg zijn hier en daar brandweerkranen. Soms bovengronds, vaak ondergronds onder een soort putdeksel.

Waar halen deze brandweerkranen hun water vandaan? Zijn ze aangesloten op de normale waterleiding die ook mijn huis van drinkwater voorziet, en geven ze dus de normale waterleidingdruk? Of zijn ze aangesloten op een apart brandweerwaterleidingnet, dat om die reden aan andere (hogere) druk heeft - en waarvan het water niet van drinkwaterkwaliteit hoeft te zijn?
 

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Brandkranen zijn aangesloten op het normale waterleidingnet. Om die reden hebben de aangesloten kranen een terugslagventiel, om te voorkomen dat verontreinigd water terug kan stromen in het leidingnet. De druk lijkt groter, maar dat komt doordat de diameter van de leidingen groter is dan die er naar je woonhuis loopt.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brandkraan

Ja, brandkranen zijn aangesloten op het "gewone" waterleidingnet (eigenlijk heet dat het drinkwaterleidingnet). Ze zitten op de hoofdbuizen in de straat waar een hogere druk op staat dan thuis op de kraan. Ook zit er in de kranen een terugslagklep om te voorkomen dat vervuild bluswater via de brandslang terug kan stromen in het waterleidingnet. Omdat de brandweer ook gebruik maakt van het reguliere net kan bij een brand in de buurt de druk op de waterleiding in de buurt minder worden omdat de brandweer veel water verbruikt. Onder andere om die reden wordt er bij grote branden vaak gebruik gemaakt van extra wateraanvoer door de brandweer door middel van pompen in het oppervlaktewater. Ook zit er bij je rekening van het drinkwaterbedrijf een aparte toeslag voor het onderhoud / verbruik van brandkranen.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brandkraan
http://www.vewin.nl/SiteCollectionDocument...

Inderdaad, da brandkranen hebben de gewone waterleidingdruk. Om de spuitdruk te verhogen wordt de slang vanaf de waterkraan aangesloten op een pomp in de brandweerauto, die vervolgens met een veel hoger druk de spuitslangen vult.Het verschil in diameter tussen de vul-slang en de spuit-slang is ook duidelijk te zien, alsmede het verschil in stugheid van de slangen.