Krijgt een kind waarvan 1 van de ouders is overleden een bericht van de burggelijke stand en/of de notaris ?

Stel, 1 van de ouders is overleden, in het testament wordt 1 kind genoemd als erfgenaam, het andere kind niet.
Bij het op schrift stellen werd de niet erfgename dood gezwegen.
Krijgt dit kind bericht van het overlijden ??

Weet jij het antwoord?

/2500

Normaal gaat het als volgt: de nabestaanden nemen contact op met de ( willekeurige) notaris en vragen om een verklaring van erfrecht. Die wordt verleend aan degenen die erven, dat is nodig om allerlei zaken te regelen zoals bankzaken, erfenis afwikkelen etc. De notaris geeft die verklaring pas af als hij de basisadministratie van de gemeente heeft geraadpleegd. Dat mag hij. Hij ziet dan dat er nog een ander kind is en daar neemt hij contact mee op. Dat kind heeft sowieso recht op een legitieme portie, dat is de helft van wat het zou erven als het niet onterfd zou zijn. Van de burgerlijke stand hoor je dus niets maar van de notaris wel. Het kan zijn dat het kind moeilijk, te traceren is, naar het buitenland gaat of wat dan ook. Dan kan het lang duren voor de notaris aanklopt, maar het gebeurt wel.