kan je nederlandse nationaliteit herstelen als je een ander nationaliteit hebt? meer info staat in de uitleg !

ik ben nederlandse nationaliteit en ik ging naar een ander land en ik kreeg de nationaliteit . over een paar jaar wil ik toch de nederlandse nationaliteit , kan ik hem nog herstelen ?
bedankt ...

Weet jij het antwoord?

/2500

Het hangt er helemaal vanaf. Als je naar een ander land bent verhuisd en de nationaliteit van dat land hebt aangenomen én daarnaast de Nederlandse nationaliteit hebt behouden, hoef je niets bijzonders te doen. Want dan heb je nog steeds de Nederlandse nationaliteit. Maar niet in elk land is een dubbele nationaliteit toegestaan. Als je dus 'gedwongen' afstand hebt gedaan van de Nederlandse nationaliteit, moet je 'm weer opnieuw krijgen. "Oud-Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen hun Nederlanderschap opnieuw aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. Oud-Nederlanders zijn mensen die ooit de Nederlandse nationaliteit hebben gehad, maar zijn kwijtgeraakt. Bijvoorbeeld omdat iemand een andere nationaliteit heeft gekregen. Wie woont in het land waarvan hij de nationaliteit heeft, kan niet naturaliseren tot Nederlander. Vrouwen die door huwelijk hun Nederlanderschap zijn kwijtgeraakt, kunnen dan wel opteren voor het Nederlanderschap. Als een oud-Nederlander door naturalisatie opnieuw Nederlander wordt, moet hij meestal afstand doen van zijn huidige nationaliteit(en). Als een oud-Nederlander via optie weer Nederlander wordt, hoeft hij meestal geen afstand te doen van zijn huidige nationaliteit. In de brochure "Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug" van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) staat wat oud-Nederlanders moeten doen om opnieuw Nederlander te worden. Voor Surinamers die opnieuw Nederlander willen worden, gelden aparte regels. (...) Oud-Nederlanders die via de optieprocedure Nederlander willen worden, hoeven geen inburgeringsexamen af te leggen. Oud-Nederlanders en niet-Nederlanders die via de naturalisatieprocedure Nederlander willen worden, moeten (meestal) wel een inburgeringsexamen afleggen. Dat kan op de ambassade of het consulaat of in Nederland. In de IND-brochure "Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland", staat informatie over naturalisatie vanuit het buitenland en het inburgeringsexamen. Alle mensen die het Nederlanderschap in het buitenland krijgen, moeten naar de naturalisatieceremonie op de Nederlandse ambassade of het consulaat. Daar krijgen ze een bevestiging van het Nederlanderschap. Meer informatie over het Nederlander worden vanuit het buitenland staat in de Klantdienstwijzer van de IND."

Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ne...