Waarom spreken ze in Indonesie geen Nederlands?

Op de Antillen, Suriname en andere oud kolonien spreken ze allemaal een beetje of volledig de Nederlandse taal. Waarom in Indonesie niet?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het Indonesisch werd tot officiële landstaal verheven na de onafhankelijkheid in 1945. Alleen een deel van de oudere inwoners zal nog Nederlands kunnen spreken. Wat Suriname betreft: de officiële taal van Suriname is nog steeds het Nederlands. Op de Antillen is Nederlands ook een van de drie officiële talen.

Vergeet ook niet dat Indonesië uit veel eilanden bestaat en dat het land vele tientallen miljoenen mensen telt. Die krijg je niet allemaal zomaar aan het Nederlands, de taal van de bezetter. Een klein eiland is makkelijker een vreemde taal op te leggen.

Voor de capitulatie van Japan in 1945 was Indonesie wat toen nog Nederlands Indie heette, een kolonie van Nederland vanaf 1815 alvorens Nederland al sinds ca 1600 handelsschepen ivm specerijen over en weer liet varen. Ook gingen er soldaten mee en algauw ontstonden er relaties tussen deze mannen en de inheemse vrouwen. Waneer deze koppels trouwden dan werd de echtgenote "erkend" naast hun kinderen die eventueel werden geboren en zo werden deze nakomelingen Indisch genoemd. Zij spraken Nederlands, gingen naar Nederlandse scholen, kregen de Nederlandse nationaliteit enz, hoewel zij toch ook achtergesteld werden waneer het om bv hogere functies ging. Je had zogezegd meerdere bevolkingsgroepen: de Indonesiers, Molukkers, Indo's, de 'volbloed Nederlanders', en oa Chinezen. De Nederlanders en de Nederlandse Indo's waren dan ook vooral diegenen die de Nederlandse taal in de regel goed beheerste en er mee werden opgevoed. Na de oorlog verdween de kolonie en zo ook keerden de meeste Hollandes terug naast de meeste Indische mensen die in Indonesie wel de keus hadden te kiezen voor de Indonesische nationaliteit. Zo verdween de Nederlandse taal gezien de Indonesiers hun eigen taal al spraken. UItzonderingen daar gelaten.

Indonesie is relatief kort 'echt' gekoloniseerd geweest. Tot het eind van de 18e eeuw was het officieel niet Nederland maar de VOC die het beheer had. Die waren niet zo geinteresseerd in het veranderen van de cultuur (of godsdienst) van Indie, zolang het geld maar binnen kwam lieten ze de locale mensen hun eigen gang gaan. Dat Indonesie geen Nederlands spreekt laat dus zien dat het land niet zo diepgaand gekoloniseerd is geweest. Alleen de elite leerde Nederlands, de rest sprak ieder z'n eigen taal, per eiland en vooral per bevolkingsgroep verschillend. Je ziet het ook aan de godsdienst - er zijn maar weinig pogingen tot christelijke zending geweest tijdens die 350 jaar en dan met name aan het eind. De Indonesische taal is wel sterk beinvloed door het Nederlands, er zijn 6000 woorden die uit of via het Nederlands komen. Veel woorden mbt tot autotechniek (knalpot) en kleding (kerah=kraag, som=zoom enz). Maar verschillende van die woorden zijn aan het verdwijnen om plaats te maken voor een meer inheemse variant. Er zijn tot op de dag van vandaag oudere mensen (70+) die Nederlands spreken en dat als hun eerste taal beschouwen. Ik ken trouwens ook diverse jongere mensen die alleen 'lelijke' woorden in het Nederlands kennen, omdat hun ouders vroeger als ze boos waren overgingen op het Nederlands.