Wat gebeurd er als je een visitatie in de jeugdgevangenis weigert?

Weet jij het antwoord?

/2500

dan zal je gedwongen worden de visitatie te ondergaan. je kan daarbij geboeid worden of in een greep worden genomen. al met al wordt het er in elk geval niet prettig op voor je.

Dat zal van geval tot geval worden bekeken. Een visitatie kan onderdeel zijn van een standaardprocedure of in geval van een concrete verdenking van de aanwezigheid van contrabande (drugs, wapens, scheermesjes, etc.). Een visitatie kan verschillende vormen hebben. Soms wordt er alleen gefouilleerd, maar het kan zelfs gaan tot de inspectie van de lichaamsholtes (mond, vagina, anus). Voor die verdergaande controles gelden wel strikte wettelijke regels. Ik ken de specifieke situatie niet, dus daar kan ik ook weinig over zeggen. Maar in het algemeen zal men reageren op het eventuele risico dat het overslaan van een visitatie mogelijk met zich mee zou kunnen brengen. Het zou kunnen dat men een jeugddelinquent na weigering van een visitatie besluit te separeren van zijn verblijfsafdeling, omdat hij/ zij anders contrabande door zou kunnen geven aan medegedetineerden. Toegevoegd na 4 minuten: Sommige mensen hebben zeer veel moeite met visitaties, omdat zij bijvoorbeeld zelf seksueel misbruikt zijn. Geef dat dan aan bij de afdelingsstaf of behandelaar. Doorgaans wordt daar wel rekening mee gehouden.

Binnen een detentie-situatie heb je niet het recht een visitatie (onderzoek van lichaam) te weigeren, omdat er al primair een dringender reden moet zijn om je te visiteren dan jij kunt aandragen. In de regel is dat de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat je contrabande bij je hebt. Uiteraard kun je medewerking zo veel mogelijk traineren, maar dan zullen er in de praktijk andere maatregelen genomen worden. Opsluiting onder bewaking tot er uitgesloten kan worden dat er zich nog iets in enige lichaamsholte bevindt, bijvoorbeeld. Fouilleren (onderzoek van kleding) kun je sowieso niet weigeren ; dat is onderdeel van de detentie-procedure. En een visitatie is dat bij de intake ook altijd. Later mogen ze je alleen nog visiteren na bijvoorbeeld bezoek of verlof als daarvoor gegronde verdenking bestaat. Overigens wordt er - zeker bij jongeren- met visitatie (in de regel door een arts) wel zeer zorgvuldig te werk gegaan. Toegevoegd na 1 minuut: Ook kunnen er voor het weigeren van een visitatie als apart misdrijf (!) disciplinaire maatregelen opgelegd worden ; zie het voorbeeld in de tweede link.

Bronnen:
http://www.dji.nl/Onderwerpen/Jongeren-in-...
http://www.vrouwenrecht.nl/jurisprudentie/...

Nou...welke visitatie bedoel je? Als gedetineerde of als bezoeker? Wat dat maakt aanzielijk verschil :-) Want als bezoeker mag je weigeren. Maar dan mogen de bewakers er voor kiezen om jou niet binnen te laten. Maar als jij serieus verdacht word van iets, bijvoorbeeld als bezoeker drugs naarbinnen smokkelen, mogen ze je aanhouden, per direct overdragen aan een opsporingsambtenaar, en die mag wel een visitatie uitvoeren. De regels in de gevangenis, als gedetineerde, weet ik dan weer niet.