Wat is het verschil tussen een rechtsvorm en een rechtspersoon?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Rechtsvormen zijn bijv. eenmanszaak, vof, cv, bv, nv, vereniging en stichting, kerkgenootschap, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappij en nog enkele andere. Je hebt rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid is/zijn de eigenaar(s) met zijn/hun privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden van de organisatie. Denk aan de eenmanszaak, de cv en de vof. Bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is dat meestal niet het geval, denk aan de bv en de nv. Een rechtspersoon kan ook meerdere eigenaren hebben (denk aan de nv). Ook gemeentes en provincies zijn rechtspersonen (publiekrechtelijke rechtspersonen). Verenigingen heb je bijv. in twee 'soorten': met en zonder volledige rechtsbevoegdheid. Bij een vereniging van de eerste soort zijn statuten aanwezig die opgemaakt zijn door een notaris. Een vereniging van de tweede soort kan geen onroerende goederen zaken kopen en niet als erfgenaam optreden. Naast de 'rechtspersoon' bestaat de 'natuurlijke persoon'. Een rechtspersoon kan in het rechtsverkeer hetzelfde optreden als een natuurlijke persoon, ofwel als een mens van vlees en bloed. Een rechtspersoon kan bezittingen hebben, schulden maken, enz.

Een rechtsvorm kan uit meerder personen betsaan, bijv. een vereniging, stichting. Rechtspersoon is maar 1 iemand.

een rechtsvorm is bijv. een nv bv eenmanszaak of een vof en een rechtspersoon is een nv of bv de eigenaren zijn dan niet hoofdelijk aansprakelijk, dus als het failliet gaat dan raken ze zakelijk alles kwijt maar privé niet.

Een rechtpersoon daarvan is sprake als de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk is voor de gehele onderneming bij eenmanszaak. Rechtsvorm is een bedrijf verantwoordelijk voor de gevolgen van ondernemen met de uitzondering als er sprake is van onbehoorlijk bestuur dan zijn de bestuurder wel verantwoordelijk.