wat zijn (ethische) gedragscodes?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dat zijn de regels voor bijv. een bepaalde beroepsgroep . Het is een soort leidraad om het beroep zo uit te voeren als het professioneel uitgevoerd dient te worden. De EGC biedt werknemers in een bepaald beroep waarvoor deze specifieke regels zijn opgesteld, voldoende uitgangspunten en richtlijnen om professioneel te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin ze tijdens het uitoefenen van hun beroep terecht kunnen komen. Het belangrijkste doel is het welzijn en de veiligheid van de mensen waarmee de leiding samenwerkt. De regels gelden dan ook meestal in eerste instantie voor de managers/ coaches enz. die leiding moeten geven. Het zijn echter regels waaraan geen wettelijke plicht zit. Overtreden hiervan of strikte naleving die tot conflicten leidt, kan voor de rechter wel worden meegenomen. Je wordt dus niet automatisch juridisch strafbaar gesteld bij overtreding en bij strikte handhaving van de regels bieden zij je ook geen automatische bescherming. Meestal bevatten EGC's paragrafen als; Respect, Integriteit, Verantwoordelijkheid, Professionaliteit.

De ethiek is een vakgebied van de filosofie dat zich bezighoudt met wat goed en slecht is. Ook wel praktische filosofie genoemd. Ethiek is het geheel van gedachten over en visies op de gedragsregels die mensen tegenover elkaar en tegenover de natuurlijke omgeving in acht moeten nemen. De ethische regels kunnen heel strikt en dwingend zijn, zoals in het fundamentalisme, maar ook veel minder nauw omschreven. Dat betekent dus dat gedragscodes die voor de ene groep heel normaal zijn, voor een andere groep volkomen ontoelaatbaar kunnen zijn. "Hoe wij moeten handelen" wordt geprobeerd te beantwoorden door middel van een stelsel van normen en waarden. Relevante vragen zijn bijvoorbeeld: mag je nooit een mens doden? Zijn waarden relatief? Is vlees eten slecht? Sommige groepen hanteren specifieke ethische gedragscodes, zoals medici, die gezworen hebben alles te doen om een leven te redden. Zo zijn er meer beroepscodes. Deze beroepscode beschrijft bijvoorbeeld wat er van de professionele zorgverlening mag worden verwacht en helpt de verzorgende en verplegende bij het nemen van ethisch verantwoorde beslissingen. Toegevoegd na 32 seconden: O.A. deze http://nl.wikipedia.org/wiki/Beroepsethiek

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100