bestaan er alternatieve straffen voor snelheidsovertredingen?

Een collega van me heeft een boete gekregen voor een snelheidsovertreding. Hij weet het... Hij bekent het....en is zich ook bewust van zijn schuld. Probleem is dat hij de sanctie niet KAN betalen. Het gaat om 250,i want het was een forse overschrijding.
Bestaan in nederland mogelijkhden om deze straf om te zetten in bv een paar dagen hechtenis, een werk/taakstraf of nof anders?
Hij heeft gebeld naar het CIJ maar het callcenter daar wordt bemand door dames die getraind zijn op meeveren, en afsluiten voor alle argumenten en smoezen.
Voor de duidelijkheid en de slechte lezers: "dan moet je maar niet te hard rijden", "net goed" en "eigen schuld" zijn niet de antwoorden waarop we wachten. Die zijn al bekend! Het is niet de vraag of de bekeuring terecht is, maar de vraag of er betaalmogelijkheden zijn.

Weet jij het antwoord?

/2500

Zie hier: http://www.wetenschapsforum.nl/index.php?showtopic=111659 Het lijkt er op dat je -als je niet betaald- mag gaan zitten knorren in de cel. Artikel 24c lid 3 Wetboek van Strafrecht: De vervangende hechtenis beloopt ten minste één dag en ten hoogste 1 jaar. Voor elke volle 25 euro boete wordt niet meer dan 1 dag opgelegd. Bij een werkstraf geldt overigens de regel: 2 uur werken is 1 dag zitten. Artikel 24c lid 1 Sr: 'Bij de uitspraak waarbij geldboete wordt opgelegd, beveelt de rechter voor het geval dat noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast. Indien de veroordeelde een rechtspersoon is, blijft dit bevel achterwege. Artikel 51, laatste lid, is van overeenkomstige toepassing.'