De China foltering/marteling is 's werelds beroemd, wat voor een marteling is dat nou eigenlijk?

Hoe zit dat nou eigenlijk?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Je zal de chinese watermarteling bedoelen. Een martelmethode waarin telkens een waterdruppel op een person's voorhoofd wordt gedropt. Het is een vorm van marteliing die het slachtoffer tot waanzin drijft. Deze vorm van marteling is voor het eerst door Hippolytus de Marsiliis beschreven in Italië in de 16de eeuw. De marteling zit in het langzame tempo van de druppels, het feit dat er geen ritme in het vallen zit en het vastgebonden zijn. Het slachtoffer kan bijna voorspellen wanneer de volgende druppel zal vallen en een spanning bouwt zich op in de persoon. Wanneer de druppel dan definitief valt, volgt een opluchting door de schok van de druppel en het uitkomen van de verwachting, slechts gevolgd door meer spanning over de volgende druppel. De kortstondige opluchting en de direct daarop volgende spanning zorgt voor een repetitie die oneindig kan voortduren. Deze herhalingen maken dat het slachtoffer onmogelijk kan ontspannen en in zichzelf kan keren. Aangezien de marteling geen interactie met een ander persoon vereist kan het, zonder onderbrekingen onophoudelijk worden gedaan. Tot de persoon onvermijdelijk waanzinnig is geworden. Schijnt geen bewijs te zijn dat het in China gebruikt is. Was meer een straf dan een marteling om informatie of een bekentenis te verkrijgen. Wel is het tijdens de Spaanse inquisitie gebruikt. Bij Mythbuster hebben ze het uitgeprobeerd. Het is de combinatie van herhaling en vastgebonden zitten, de machtloosheid en geen keuze hebben, slechts die eeuwige waterdruppel, dat het zo waanzinnig maakt.

Bronnen:
wikipedia

Dat is waterboarding... Zoek maar op... Dat is een methode die goed uitgevoerd geen zichtbaar letsel oplevert en nog eens zeer snel tot resultaat lijdt... er is een bed/plank die zetten ze met het voeteneinde een 20 centimeter omhoog... Ze leggen jou daarop en binden je vast... en dan gaat er een zak over je hoofd van bv katoen... En dan laten ze water lopen op de doek... Water loopt naar binnen door de neus en door de mond, want je moet ademhalen op enig moment... en je kunt het er niet uitkrijgen want het komt in je strottenhoofd te staan en belet je te ademen, maar je krijgt onmiddellijk doodsangst omdat de luvhtweg afgesneden is... Maar er komt niet of nauwelijks water in de longen, dus als jij het bewustzijn verliest dan draait met de plank aan het voeteneinde wat omhoog en het water in het waterslot loopt eruit en ze kunnen je reanimeren zonder spoor van letsel... Dit wordt als ZEER en ZEER traumatisch ervaren voor een ieder die dit moet ondergaan en je bent een sterke als je dit kan doorstaan... De meesten praten al voodat je vastgebonden worden, want je zijn, zijn als mens staat op het spel... En het is zo traumatisch dat ze de gevangen die niets meer te verliezen hebben in Guantanomo bay, zich onmiddellijk tot terrorisme wenden als ze vrijgelaten worden... Ze leven posthuum zal ik maar zeggen... En niemand in deze wereld is banger voor mensen zonder angst... Want als je vaak gewaterboard bent, dan verlies je alle angst... vandaar...

Dat kan van alles zijn, naast de bovenstaande methodes. Wat ook een veelgebruikt martelmethode is iemand dagen lang wakker houden of de gevange geen eten geven. Hier is een lijst van de gruwelijke martelmethode die in Chian wordt gebruikt; http://chinaview.wordpress.com/2007/03/29/list-of-china-modern-torture-methods-photo/.

Dat wil je niet weten! Ik volsta er mee te zeggen dat het verschrikkelijk pijnlijk is en niet beroemd,maar berucht!

Ik ken de methodes en de Mythbuster uitzending. Desondanks word ik hier toch weer even stil van. Je weet dat het gebeurt. Op dit moment. Misschien wel op duizenden plekken over de hele wereld. En wij maar praten verder over ons pensioen en de DSB bank. Geen antwoord op de vraag maar moest het even kwijt.