Wat houdt land af te koppelen nou precies in?

Dit gebeurd bij mij in de gemeente, ze willen 11,7 ha af koppelen..

Maar wat bedoelen ze precies met af koppelen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het zou verschillende dingen kunnen betekenen, waarvan de waarschijnlijkste is dat het grond is die nu nog in bezit van de gemeente is, maar terug verkocht gaat worden aan de burgers. B.v. door groenstroken die aan tuinen liggen, tegen een aantrekkelijk tarief te verkopen aan de eigenaren van de tuinen. Of door stukjes grond die oorspronkelijk misschien ooit bestemd zouden worden als woningbouwgebied, terug te verkopen aan de boeren (omdat er weinig meer gebouwd wordt door de vergrijzing en door de crisis). Dit scheelt de gemeente een berg geld aan onderhoud aan de ene kant, en levert aan de andere kant geld op. Win/win. Toegevoegd na 3 minuten: Wat ook nog kan, is dat het gaat over afkoppelen van de hemelwaterafvoer van de riolering. Dat zou dan willen zeggen dat dakgoten en straatputten niet meer in het riool terecht komen (en dus via de dure waterzuivering weer naar het oppervlaktewater gaan), maar rechtstreeks in de sloot, de wadi of het bezinkbassin lopen. Dat scheelt een hoop geld, want als je schoon regenwater mengt met rioolwater moet het alsnog flink gezuiverd worden, en dat hoeft niet meer als het 'afgekoppeld' wordt. Verder is het goed tegen de verdroging omdat het water veel sneller terug de bodem in gaat. Nieuwbouwwijken worden tegenwoordig al zo gebouwd dat het regenwater niet het riool in gaat, maar bij wat oudere wijken moet er 'afgekoppeld' worden.

Water van het land halen.