Mag een siamese tweeling een stemhokje in?

Tuurlijk zijn siamese tweelingen een erg zeldzaam fenomeen, en dan al helemaal in Nederland. Maar mocht het ooit gebeuren dat er een meerderjarige siamese tweeling komt met 2 Nederlandse paspoorten, mogen die dan in een stemhokje? De regel is natuurlijk dat er maar 1 persoon tegelijk in het stemhokje zich mag begeven en siamese tweelingen zijn op papier 2 individuelen, maar aan de andere kant mogen kiezers zich laten vergezellen als er sprake is van een lichamelijk beperking. Dus zou het stembureau in zo'n geval een oogje dicht knijpen of zouden ze hun weigeren? En zouden ze dus dan eigenlijk alleen via volmachten kunnen stemmen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja dat mag gewoon, het is bijvoorbeeld ook toegestaan om met een gemachtigde het stemhokje in te gaan.

Ervan uitgaande dat de Siamese tweeling onafscheidelijk is en derhalve niet anders dan samen het stemhokje in KAN gaan, is het probleem op voorhand al opgelost. Ja, zij hebben een beperking en zullen dus geholpen worden door iemand van het stembureau. Volgende stap is dan logisch dat deze derde persoon ook in de buurt van het stemhokje blijft om te helpen. Probleem opgelost.

De huidige kieswet staat het niet toe om met twee personen tegelijk in het stemhokje te gaan. Eigenlijk voorziet de Nederlandse kieswet niet in deze situatie. Wel staat in de wet, dat als een kiezer vanwege zijn/haar lichamelijke gesteldheid hulp nodig heeft, hij/zij mag worden bijgestaan. En mogelijk zal een siamese tweeling zich hierop kunnen beroepen. Daarnaast is er ook artikel J 31, waarin staat dat ij algemene maatregel van bestuur nadere regels kunnen worden gesteld betreffende de gang van zaken bij de stemming.

Bronnen:
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/vraag...
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/201...

Ja. Nederlanders mogen vanaf hun achttiende jaar stemmen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, gemeenteraden, waterschappen, Provinciale Staten en het Europees Parlement. Dit is een recht dat zowel in de Nederlandse Grondwet (artikel 4) is vastgelegd, maar ook is opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (artikel 21), het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR, artikel 25), het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM, artikel 3) en in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (artikel 39 en 40)4. In Nederland is een beperking geen reden om niet te mogen stemmen. De tweeling heeft het recht om te stemmen. Beiden mogen hun stem uitbrengen. Hun fysieke beperking mag dit recht niet in de weg staan. Het stemlokaal zal zich moeten aanpassen aan de beperking. Hoe? Dat is niet het probleem van de tweeling.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100