Wat is de grootste beperking voor de mensheid?

Om ons als mens verder te ontwikkelen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het geheugen

Het doodgaan.

Dat we kunnen denken.

De beperkte inhoud van onze hersenpan. In de verre toekomst zal een normale bevalling niet meer zo kunnen, want de schedels zullen dan te groot zijn op de normale weg te kunnen volgen. Toegevoegd na 6 uur: Dat heb ik eens opgepikt in een lezing van Hawkin. Staat ook in zijn boek The univers in a nutshell.

hebzucht

Het feit dat we gevangen zitten in een menselijk lichaam.. We zijn daardoor sterfelijk, vatbaar voor ziektes, deels gestuurd door primaire driften en ongeschikt om door het universum te reizen..

Dat we niet kunnen vliegen

dat we niet in staat lijken te zijn lief te hebben zonder voorwaarden

Te denken zonder emotie.

Het feit dat we slaap nodig hebben. Tjonge jonge wat zou ik veel voor mekaar krijgen als ik niet iedere dag hoefde te slapen!

Ik denk dat juist emotie ons tegenhoud als je kijkt naar ontwikkeling. Kijk wat we allemaal doen uit emotie en gevoel! Als we gewoon nuchter "the big picture" in de gaten houden gaat de ontwikkeling een stuk harder!

Dat de mens is geneigd naar verschillen te zoeken terwijl wij meer overeenkomsten hebben.

De mens zelf.

Zelfs als wij besefen dat in negentig procent van de tijd worden wij gedreven door automatisme en slechts in tien procent kiezen we onze reacties bewust, kunnen wij moeilijk iets aan veranderen. Dit bijna chaotische controlegebrek is de grootste beperking.

Geachte, De grootste beperking voor de mensheid, dit is een goede vraag, maar het antwoord hierop in niet zo eenvoudig te geven ! Hebben we het hier over een menselijke beperking ? of gaat het eerder om wedloop tussen de mens en de technologie ? In deze tijd van hoog technologisch vernuft (denken we hierbij aan de informatica, domotica en robotica) Zal de robot ooit kunnen winnen van de mens ? of zal er nog altijd een menselijke tussenkomst nodig zijn ? Wat staat ons nog te wachten begin van de 21ste eeuw ? naar mijn mening is de beperking de onzekerheid en angst voor het onbekende ! De angst ook om te falen in onze aardse opdracht (wat je zelf mag invullen) We staan nog voor serieuze uitdagingen in deze eindtijd ! Voor meer info verwijs ik graag naar de toegevoegde link en ivm dit onderwerp. Mvg, Karel8158

Bronnen:
http://aps.vlaanderen.be/cbgs/repository/O...
http://www.extendlimits.nl/index.php/nieuw...
http://www.extendlimits.nl/index.php/nieuw...
http://www.secn.nl/documenten/Energie%20en...
http://www.wetenschapsforum.nl/index.php?s...

Zijn kennis.

dat we domme dingen doen en andere mensen pijn doen

Zijn onwil om zich te ontwikkelen, door zich op vastgeroeste dogma"s te werpen.

Wij zelf in al onze arrogantie. We hebben de natuur vernietigd, we hebben duizenden dieren laten uitsterven door onze vervuiling, onze ontwikkeling en nu is zelfs ons eigen aantal een gevaar aan't worden. We zijn nu al met 4 miljard te veel en ons aantal blijft stijgen. De grootste beperking van de mens is zijn eigen egoïsme. Denken dat wel altijd beter zijn en altijd superieur zijn maar ondertussen ons eigen uitsterven in de hand werken. Spijtig genoeg samen met zovele andere dieren en planten. De mens is eigenlijk al veel te veel ontwikkeld. We hadden beter in onze grotten gebleven. Dan hadden we nu misschien nog een groene planeet gehad en had het hier op aarde voor al het leven mooi geweest.

Geld

Ontevredenheid, hebzucht en liefdeloosheid. Niet leren van hun fouten!

Dat we niet voldoende gelóven . Dat we ons binnen ons verstandelijk denken ons distantiëren van intuïtieve leiding die ons wil leiden , helpen , verder te komen. Dat we ons niet voldoende realiseren dat wij één zijn van velen en dat als anderen meer geluk toekomt , wij zelf gelukkiger kunnen worden.

jalozie

Onze ongebreidelde groei...de bevolkingsexplosie, waardoor we nu al met meer zijn dan ons leefgebied aankan...

Zijn grootheidswaan

gebrek aan zelfreflectie

Dat we de armoede niet weghalen uit de wereld

Ziektes en het op een natuurlijke manier overwinnen hiervan. Daarnaast is de mens niet meer in staat om zonder luxe te leven. Mochten we een aantal maanden zonder stroom zitten oid dan breekt er paniek uit, chaos, honger, ziekte, et cetera...

Het egoïsme, zowel van personen als van staten en regio's. En daardoor ook het gebrek aan een eenduidig beleid. Als je bvb. ziet hoe moeizaam het is om de opwarming van de aarde op te lossen. Iedereen kent de oplossingen maar niemand wil ze toepassen. Alle landen denken: "ja maar als ik alleen maatregelen neem, zijn we in het nadeel."

Dat we met z'n allen oud(er) worden met alle beperkingen van dien... waar echter geen ontkomen aan is!

Bronnen:
Eigen ervaring vanuit mijn werk in de thuiszorg

je ziel verkopen

Die is er niet, tenzij je streeft naar perfectie, dat zou dan een beperking kunnen zijn. Maar ik geloof daar niet in. De mens zou moeten leren dat perfectie een illusie is, als men dat zou accepteren dan zou de wereld veel draaglijker zijn.

Zwakte Toegevoegd na 13 minuten: Het niet 'willen' geloven in God en Zijn onfeilbaar woord. Want als God voor ons is, ach wie zal er dan tegen je zijn?

Pijn en ziektes

De gedachte beperkt te zijn.

Ons EGO, daarmee verheffen we onze mening tot feit, zodat we niet kunnen leren, ons kunnen tot almacht, waardoor we de gevolgen van ons handelen niet (kunnen/willen) overzien, de plek waar we zijn tot ons territoriale eigendom claimen, opdat we geen andersdenkenden naast ons dulden en in algemene zin onze naasten geen ruimte gunnen. Daarmee maken we alles om ons heen tot ondergeschikte; de medemens(in het bijzonder de ouders, de kinderen, de mensen de we leiden of door wie we ons zouden moeten laten leiden, onze vrienden, die we dan aanzetten om ons EGO te strelen) de natuur, de aarde en zelf pogen we daarmee het heelal (hoe bizar ook) onze wil op te leggen door te denken dat we wetten kunnen maken die ook op plaatsen zouden gelden die we niet eens kunnen waarnemen Als we ons EGO in toom houden wordt het echter toch nog gezellig, omdat we dan pas kunnen leren, delen, troosten, liefhebben, steunen, helpen, creeren, inleven, en onze wereld een stukje mooier maken omdat we dan RESPECT hebben voor onze omgeving en we ons kunnen verheugen in de vreugde van onze medemens, gedeelde vreugd is dubbele vreugd, gedeelde smart is halve smart. Ons eigen EGO is dus onze grootste beperking en de aanstichter van onnoemelijk veel ellende. De tweede wereldoorlog heeft laten zien dat een persoon met een veel te groot EGO onnoemelijk veel en velen vernietigd heeft.

Haantjesgedrag, arrogantie en domheid... waardoor men bijv oorlogen gaat voeren

De grootste beperking is dat we allemaal aandachtsdieren zijn. We willen geaccepteerd worden en als we eenmaal te veel aandacht hebben is er een grote kans dat we helemaal doordraaien. Daarnaast zijn we ook uit op geld en macht, dit verandert hoe je tegen zaken aankijkt en daarom maken we ons eigen huis kapot voor een dikkere portemonnee.

Dat we graag macht willen uitoefenen en daardoor niet dienstbaar zijn.

Drinkwater, er is nu al een groot tekort, dat kan door klimaatveranderingen nog aan zienlijk groter worden. En zal uiteindelijk de verdere groei van de bevolking afremmen.

Wat mij betrreft is de grootste beperking die je als mens kan hebben is jezelf beperken...

Zijn destructieve houding tegen de natuur.

De gemiddelde intelligentie.

Oogkleppen-beperkte visie.

De eindigheid van zijn leven en eraan voorafgaande de aftakeling.

Als eerste egoïsme. Egoïsme veroorzaakt domheid m.b.t. het publieke nut. Daar is echter weinig aan te doen: de evolutionaire wetenschap dicteert dat egoïsme ruled. Op kleine schaal komt het voor dat we ook de naaste buren mee willen helpen, _omdat_ ook jezelf daar dan weer van kan profiteren (je overleeft langer / kunt dan (meer) nakomelingen krijgen). Op grote schaal (denken in het belang voor de hele wereldbevolking) komt dat nauwelijks bij de bevolking voor. Simpelweg omdat de energie die je daarin steekt, niet ten goede komt van jezelf. En dat is slecht in evolutionair opzicht (voor jezelf). De eigenschappen die dus nodig zijn voor het publieke belang, hebben minder kans op overleven (door doorgeven via genen), dan de eigenschappen die nodig zijn voor het eigen belang.

De zwaartekrachtsput. Ik wil er uit!!! To boldly go...

Onze gehechtheid aan onbelangrijke dingen en gebrek aan emotionele volwassenheid op dit moment...

De Mens zelf... Diegene die NIET zijn eigen gewelddadige gedrag inziet.... met de gevolgen voor de medemens. Diegene die NIET zijn ,ongelijk' kan toegeven... aan de medemens. Diegene die NIET aan een ander kan denken maar alleen aan zichzelf en zijn eigenbelang. Remi syndroom zeg maar. Diegene die MEENT TE DENKEN...TE KUNNEN EN MOGEN DODEN VANUIT EEN GELOOF. Diegene die MEENT TE DENKEN...TE KUNNEN EN MOGEN HEERSEN OVER EEN MEDEMENS cequ MEDEMENSEN. Diegene die MEENT TE DENKEN...TE KUNNEN EN MOGEN HEERSEN over zijn/een vrouw VANUIT EEN GELOOF. Diegene die MEENT TE DENKEN...ZIJN/EEN KIND...sexueel TE KUNNEN EN MOGEN aanraken. Diegene die MEENT TE DENKEN...ZIJN WIL OP TE KUNNEN EN MOGEN ,DRINGEN' aan de medemens. Diegene die MEENT TE DENKEN...ZIJN/EEN DIER...TE KUNNEN EN MOGEN MISHANDELEN EN VERWAARLOZEN. Diegen die MEENT TE DENKEN...een BIG, een KUIKEN, een LAM, een KALF, een VEULEN, een jong GEITJE (weet de naam niet voor een babygeit)...TE KUNNEN EN MOGEN SLACHTEN. Diegene die MEENT TE DENKEN...HET ALLEENRECHT TE KUNNEN EN MOGEN HEBBEN...OM TE MOGEN BESTAAN. Diegene die MEENT TE DENKEN...VROUWEN EN KINDEREN TE KUNNEN EN MOGEN VERHANDELEN. Diegen die MEENT TE DENKEN...VROUWEN EN KINDEREN sexueel TE KUNNEN EN MOGEN GEBRUIKEN/MISBRUIKEN. Die...belemmeren...de...ontwikkeling...van...de...mens. En brengen zelfs SCHADE toe...aan...de...mens. Groetjes...

niet kunnen vliegen uit zichzelf

De grootste beperking maar ook meteen onze grootste kracht blijven de emoties, het is dan ook de basis van al wat goed is maar ook wat slecht is in deze samenleving.

De wil om gezamelijk iets te bereiken .

dat ze nooit tevreden kunnen zijn........

Elke dag weer die file...! Democratie,regels en wetten.

Closed minded zijn. Een muur om je heen bouwen. Geen liefde accepteren.

Die is er niet

ons denkvermogen.....denk ik!

we willen meer macht en daardoor komen al die oorlogen

Hebzucht, egoïsme, machtswellust.

Kortzichtigheid

Het geen wat hij niet doet. Is zijn grootste beperking.

egoisme

Denk schone ruimte, die nodig is om eten te verbouwen, te wonen, en te ontspannen.

Een ontzettende verkoudheid!

Dat we sterfelijk zijn.

agressie en andere negatieve emoties

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100