Is de evolutie theorie bewezen of is het slechts een van de vele optie's?

Weet jij het antwoord?

/2500

nee hoor slechts een theorietje, niet indrukwekkender dan het comminisme volgens karx in optima forma. dawrin is gelovig opgevoed en schijnt bekeerd te zijn vlak voor zijn dood. maarja toen was het kwaad al geschied.

Volgens de meeste wetenschappers is het bewezen op de meeste punten. Maar er zijn altijd mensen die met tegenargumenten komen. Darwin heeft overigens wel wat foutjes gemaakt, die later zijn hersteld. En het gedeelte over evolutie is gewoon bewezen met een tal van experimenten.

De evolutietheorie is de beste verklaring voor biodiversiteit die we tot nog toe hebben gebaseerd op ons huidige kennisniveau. Het is een omschrijving van een proces, en de omschrijving is ten alle tijden aan bijschaving onderhevig. Er wordt dan ook constant in de details geschoven. Evolutie als het proces dat omschreven wordt, is een feit. De genetische samenstelling van populaties op aarde is aan verandering onderhevig. Feiten waar je niet onderuit kunt heb ik reeds opgenoemd in mijn antwoord op de vraag hieronder. Het mooie is, dat de mens al gebruik maakte van evolutie voor men wist hóe het te werk ging. Men had bijvoorbeeld al heel snel door, dat wanneer je je huisdieren met bepaalde eigenschappen doorfokt, je deze eigenschappen met de tijd sterker aanwezig kan maken. Men had bijvoorbeeld snel door dat het verstandiger is om de vruchten te eten van planten die weinig opbrengen, en de vruchten van planten die veel opbrengen te gebruiken om de volgende generatie te planten - je krijgt dan een volgende generatie met een gemiddeld hogere opbrengst.

Bronnen:
http://www.goeievraag.nl/vraag/evolutie-jo...

Het is niet een van de vele opties. Zo veel opties zijn er niet. Het is de natuurwetenschappelijke verklaring voor de evolutie van het leven op Aarde. Het beschrijft het proces waarbij erfelijke eigenschappen binnen een populatie van organismen veranderen in de loop van de generaties als gevolg van genetische variatie, voortplanting en natuurlijke selectie. Dat is inmiddels ruimschoots bewezen, dat het zo werkt. Al heel snel na het uitkomen van Darwins boek werd de evolutietheorie binnen de wetenschappelijke wereld algemeen aanvaard als verklaring voor het ontstaan van soorten, inclusief de mens. Natuurlijk zijn er sindsdien ontwikkelingen geweest en nieuwe inzichten en vooral nieuwe vindingen die onderzoeken mogelijk maken. Maar de evolutieleer is niet slechts een theorie het is een wetenschappelijk onderbouwde leer.

Je geeft -in mijn ogen terecht - dat het een theorie betreft en een die betrekkelijk weinig fundament heeft. De evolutietheorie in op academisch niveau eigenlijk geaccepteerd op basisi van afspraken. Er zijn meer verklaringen die in sommige opzichten steekhoudender zijn dan de evolutietheorie. Zolang je beseft dat het om een theorie gaat en niet om een leer (zoals vaak beweerd) steek je qua inzicht in deze naar mijn mening met kop en schouders boven het maaiveld uit. Nederlander kunnen echter meestal niet tegen dit laatste gegeven, zodra je boven het maaiveld uitsteekt, moet je uitkijken dat er geen kop gaat rollen, in dit geval dat van jou.

Natuurlijk is die bewezen ,er is geen andere optie wetenschappelijk zelfs ,wat religies vertellen dat is enkel zand in ons ogen strooien ,als kind geloofde ik al niet in al die onzin en Darwin heeft volkomen gelijk

Sommige evolutionisten voelen zich gedwongen terug te krabbelen wanneer zij worden geconfronteerd met de gigantische onwaarschijnlijkheid dat een levende cel door toeval ontstaat. De auteurs van Evolution From Space (Hoyle en Wickramasinghe) bijvoorbeeld laten het afweten met de woorden: „Deze vraagstukken zijn te ingewikkeld om in getallen uit te drukken.” Zij voegen eraan toe: „Er is geen enkele manier . . . waarop wij ons er simpelweg uit kunnen redden met een grotere en betere organische soep, zoals wijzelf een jaar of twee geleden hadden gehoopt dat mogelijk zou zijn. De getallen die wij hierboven berekend hebben, zijn in wezen net zo onwaarschijnlijk voor een universele soep als voor een aardse soep.” Na te hebben toegegeven dat er bij het ontstaan van leven op de een of andere wijze intelligentie betrokken geweest moet zijn, zeggen de schrijvers dan ook: „Ja, een dergelijke theorie ligt zo voor de hand dat men zich afvraagt waarom ze niet alom als vanzelfsprekend wordt aanvaard. De redenen daarvoor zijn veeleer psychologisch dan wetenschappelijk.” Zo dringt zich dus de conclusie op dat een ’psychologische’ barrière de enige aannemelijke verklaring is waarom de meeste evolutionisten vasthouden aan een toevallig ontstaan van leven en niets willen weten van enige vorm van „plan of opzet of gerichtheid”, zoals Dawkins het onder woorden bracht. Ja, zelfs Hoyle en Wickramasinghe zeggen, na de noodzaak van intelligentie te hebben erkend, dat zij niet geloven dat een persoonlijke Schepper verantwoordelijk is voor het ontstaan van leven. Volgens hun denkwijze is intelligentie een vereiste maar is een Schepper onaanvaardbaar. Vindt u dat niet tegenstrijdig?

De evolutietheorie is in zoverre bewezen dat er überhaupt geen énkele andere 'optie' is voor het ontstaan van het leven op aarde en de ontwikkeling van soorten. Doordat het echter moeilijk is om voor alle aspecten van de theorie sluitende bewijzen te vinden (de aarde is tenslotte geen complete bibliotheek maar een eindeloze verzameling losse fragmentjes), kennen we nog niet alle mechanismen die verantwoordelijk zijn voor verandering. Dat laat ruimte voor mensen die de evolutie binnen hun geloofssysteem willen inpassen, vaak met succes. Verreweg de meeste christenen realiseren zich inmiddels dat het niet houdbaar is evolutie als proces volledig te erkennen, en opteren voor een gedetailleerd plan er achter (intelligent design), en/of plaatsen de mens of de menselijke ziel er buiten (goddelijke interventie - de versie die ik van huis uit heb meegekregen). Nog slechts een enkeling houdt tegen roeien en ruiten in vast aan het concept van de schepping van de wereld als status quo, en soms ook nog in zeven letterlijke dagen. Evolutionaire processen echter zijn overduidelijk aangetoond en kunnen we zelfs om ons heen in gang zien. Jammer genoeg hebben maar weinig mensen besef van hoe langzaam die processen gaan, en hoe spectaculair minimale veranderingen op de hele lange duur kunnen uitpakken, met zo veel diversiteit en flexibiliteit tot gevolg. Ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn die moeite hebben dat te vatten en daar op welke wijze dan ook een teken van een of andere hogere macht in zien. Zolang dat een beetje realistisch gebeurt, mag dat natuurlijk. Ontzag voor de natuur in welke vorm dan ook is altijd op zijn plaats.

Bewijs heb je hier niet voor. maar het is nog steeds een theorie nl. ''evolutie theorie''

Wetenschappelijk bewezen, zo'n maand terug hebben ze de oerknal tot stand kunnen brengen, dit is begonnen met een molecuul waaruit de hele wereld ontstaan is.

Heel veel is op te maken uit de restanten (fossielen) die we nog steeds kunnen vinden. Als je een sketel van een dier uit de aarde haald mag je er gerust van uit gaan dat die dieren ooit bestaan hebben en als zo`n skelet dan 25 meter lang is (diploducus)Dan mag je er ook vanut gaan dat er dieren van dat formaat geleefd hebben. Sommige mensen zijn echter een beetje te star en moeten e.e.a. aan een god hangen. Zoals vroeger de goden van donder en bliksem. Nu wijzen we met ons vingertje richting voorhoofd als primitieve stammen in goden geloven en offeren. Iedereen mag geloven wat hij wil maar ik hecht meer waarde zichtbare en tastbare bewijzen.

Sinds de ontdekking van het DNA kunnen we de dna opbouw van verschillende dieren met elkaar vergelijken, en bepalen of er gemeenschappelijke voorouders zijn... De uitkomsten hiervan bevestigen inderdaad de evolutietheorie... in elk geval het gedeelte dat de dieren zich steeds ontwikkelen en aanpassen. Het verklaart natuurlijk niet waar het leven vandaan komt.. maar dat kon Darwin zelf ook niet verklaren...

Ligt aan je exacte invulling van de evolutietheorie. De hoofdlijnen zijn bewezen, maar de rol van een aantal kleinere subtheorieën is nog onduidelijk. Er is geen reden om aan te nemen dat niet alle biologische soorten door evolutie zijn ontstaan. Natuurlijke selectie is daar een belangrijk proces is, maar niet het enige. Andere belangrijke processen zijn groepselectie, enkele vormen van seksuele selectie, random drift, epigenetica,

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100