Waarom zeggen mensen in één discussie wel eens, die Marokkanen zijn ook Nederlanders.

Dan doel ik discussies waarin er wordt gesproken over allochtonen, dan zijn er vaak mensen die zeggen: Maar die "allochtonen zijn ook Nederlanders, want ze zijn in Nederland geboren".

Nu vraag ik mij af, als je in Nederland ben geboren, dan ben je toch Nederlander? hoe kan het dan dat men zegt Die Marokkanen?

Zelfde geldt over Turken, Surinamers enz.

Weet jij het antwoord?

/2500

‘Nederlander’ is de officiele nationaliteit. Turk of Fries zegt iets over achtergrond.

Het probleem ligt niet in 2010, maar ten tijde van de eerste immigratiegolf. toen is nadrukkelijk de eigen indentiteit van de marokanen en turken gepreserveerd vanuit overheidswege: laat ze in commune's bij mekaar wonen, gun ze hun eigentaal en gebruiken. dit is (hopenlijk) destijds met de beste intenties gedaan, maar heeft de emancipatie tegengewerkt (op de gebruiken na, daar is iedereen uiteraard vrij in): nu pas zie je het hbo en de universiteiten volstromen met de 3rde generatie uit de eerste immigratiegolf.

Als je in Nederland geboren wordt, maar je ouders komen uit bv Marokko , ben je wel Nederlander maar met een andere achtere achtergrond. Plus dat Marokkanen en ook andere Nederlanders met ouders die in het buitenland geboren zijn, vaak 2 paspoorten dus 2 nationaliteiten hebben. En dat zijn echt niet alleen Marokkanen, mijn vriendin is Belgische en alle drie haar kinderen hebben een dubbel paspoort.

Het is makkelijk om een groep van de bevoling met een term aan te duiden. En op zich is er niets mis met de term 'Die marokkanen'. Zoalg de mensen in hun achtrhoofd hebben: Die mensen met marrokaanse roots. Of zoals ze het in de VS zo mooi kunnen zeggen: Afro-americans. Ik denk dat het een deel gemakzucht is, en een deel: begrip: De opmerking wordt vaak geplaatst in een discussie waarmensen een negatieve houding hebben 'De marokanen dit en de turken dat'. Dna is het makkelijk om tezeggen: "'de Turken' zijn ook gewoon nederlanders hoor"

begrijp ik ook niet. Als je marokkaans bloed in je lichaam hebt, word je NOOIT Nederlander.

Dat komt doordat veel mensen het verschil niet weten tussen allochtoon en buitenlander en deze begrippen vaak door elkaar gebruikt worden. Een allochtoon is ofwel zelf in het buitenland geboren ofwel heeft minimaal één ouder die niet in Nederland is geboren. Een buitenlander is iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Met andere woorden: een allochtoon kán Nederlander zijn, een autochtoon kán ook buitenlander zijn. Verder is het zo dat in Nederland mensen vaak op afkomst worden beschreven. Een Marokkaan wordt dan vaak als Marokkaan omschreven, ook al heeft hij een Nederlands paspoort (en is dan dus inderdaad Nederlander).

Mensen ontlenen een groot deel van hun identiteit aan hun 'roots' en de cultuur van hun ouders. Als je kind bent van 2 Turken, zul je jezelf erg identificeren met je Turkse 'roots', ook al ben je in het Nederlandse Boerenkoolstronkradeel geboren en noemen je vrienden je Pietje in plaats van Mehmet. Als immigrant neem je een groot deel van je eigen culturele bagage mee. Een aantal dingen die je aanspreken aan je nieuwe land, neem je over. Een aantal dingen die je niet bevallen, wijs je ook bewust af. Het duurt een aantal generaties voor de cultuur van het nieuwe land helemaal is overgenomen, en zelfs dan zul je nog een aantal dingen van de oorspronkelijke cultuur willen aanhouden of een nieuwe 'eigen cultuur in den vreemde' hebben opgebouwd. Zoals b.v. de Afro-Americans. Als je kijkt dat dialecten in NL al op het niveau van dorpen verschillen en er al 'kift' is tussen 2 naburige gehuchten (of de fans van voetbalclubs van verschillende grote steden) is het helemaal niet verwonderlijk dat mensen hun eigen roots hebben en willen houden. Dus Nederlanders? Jazeker. Maar met een andere culturele bagage, en met de behoefte om zich als groep te onderscheiden van de inboorlingen.

Omdat die enorm kunnen discussiëren gelijk Nederlanders dat kunnen !

Het is helemaal foutief. Maar je weet dat Nederlanders je pas een Nederlander noemen als je twee Nederlandse ouders hebt. Stel je bent in Nederland geboren, je ouders zijn in Turkije en Nederland geboren dan ben je toch een allochtoon. Stel dat je moeder een Nederlandse is en je Turkse vader er direct vandoor is gegaan en je nooit erkend heeft, dan ben je weer een autochtoon. Kan je het nog volgen?

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100