Kan moord wel bestempeld worden als "zinloos" geweld?

Allereerst even ter kennis geven dat ik tegen elke vorm van geweld ben en het verschrikkend vind voor mensen die aan worden blootgesteld.

Maar vandaag zag ik weer wat op tv, er werd een stille tocht gehouden voor een vermoord persoon. Nu komt de stille tocht voort uit protest tegen zinloos geweld. Dit is natuurlijk erg goed!

Maar, nu komt het. ALs een stille toch als protest is tegen zinloos geweld wordt gehouden, waarom komt dit dan ook steeds vaker (rellen HvH) voor bij andere delicten, zoals moord.

Daarnaast vraag ik mij af of moord theoretisch wel als zinloos geweld kan worden bestempeld. Want indien je iemand vermoord heeft diegene daar toch een motief voor?

Nogmaals, ik ben tegen elke vorm van geweld!

Weet jij het antwoord?

/2500

is er dan ook zinvol geweld

Moord (doodslag met voorbedachten rade) is zinloos geweld of je nu een motief hebt of niet. Een dergelijk geweld is niet goed te praten. Hoogstens zijn wel eens verzachtende omstandigheden aan te voeren.

Zinloos geweld is geweld dat geen ander doel heeft dan het opzettelijk iemand pijn willen doen, willen schaden of willen vermoorden, en het is vaak incidenteel, willekeurig en spontaan Toegevoegd na 54 seconden: In het strafrecht is het overigens niet van betekenis, het is een maatschappelijke term.

Elke vorm van geweld is zinloos. Dus als er een protest wordt gehouden tegen zinloos geweld dan is dit tegen elke vorm van geweld omdat geweld dus zinloos is. Ongeacht of er nu een motief is voor moord of niet; het is geweld en daar mag protest op worden uitgeoefend. (Mits geweldloos).

Soms is een moord zonder motief, het komt bijvoorbeeld ook wel een voor dat mensen iemand zodanig in elkaar slaan dat diegene overlijd. Dit is vrij zinloos, dus in dat geval vind ik moord zinloos geweld. Een moord kan ook gepleegd worden met een zinloos motief, dan is het ook zinloos geweld. Het kan dus best om een stille tocht tegen zinloos geweld te houden bij een moord, ik vind alleen wel dat dan eerst goed gekeken moet worden naar waarom en hoe de moord gepleegd is.

Als iemand Osama Bin Laden zou vermoorden, zou ik dit persoonlijk best kunnen zien als zinvol geweld! Niet alle moorden zijn dus zinloos geweld, maar de meeste natuurlijk wel!

Je kan iemand behoorlijk toe takelen, en kan later aan zijn verwondingen overlijden zonder dat dit de bedoeling was. De agressie is zo enorm groot. Terwijl iemand die onschuldig is of een opmerking heeft gemaakt zo ongelooflijk wordt toegetakeld. Een stille toch is als protest en zal zonder geweld zijn.

Nee, eigenlijk niet. Er bestaat eigenlijk geen zinloos geweld. Geweld heeft altijd een reden. Bijvoorbeeld als ik ergens sta en iemand geeft mij opeens een klap en rent weg; die persoon had wel degenlijk een reden!

Ik vindt zinloos geweld een beetje een nietszeggende term die naar mijn mening een beetje een eufemisme is geworden voor wat we vroeger anders zouden noemen, bijvoorbeeld vechtpartij (al dan niet met dodelijke afloop) of openbare geweldpleging of zo. Omdat ik er zo over denk kan ik moord niet bepaald bestempelen als zinloos geweld, hoewel ik ook niet vind dat het zinvol geweld te noemen valt, ik vind moord gewoon een betere term. Overigens denk ik dat er wel degelijk zinvol geweld bestaat, maar dan als proportionele reactie op ander geweld (zelfverdediging, optreden door de politie jegens een geweldpleger en zo). Dat is echter een apart onderwerp dat best wel lastig is om verschillende redenen. Stille tochten en andere vormen van publieke rouw zijn overigens niet noodzakelijkerwijze een vorm van rouw als zodanig als wel een vorm van egoïsme tot op zekere hoogte, dit is ook onderzocht in het Masteronderzoek Klinische Psychologie getiteld: Publieke rouw, De rol van egoïsme, altruïsme en sensatiebelustheid, door: J. School en R. E. Marechal (zie onder andere de link hieronder). Overigens is het gebleken verband tussen egoïsme en publieke rouw zoals dit onderzoek blijkt niet erg significant, toch meen ik dat er meer onderzoeken in die richting zijn gedaan met duidelijkere uitkomsten.

Bronnen:
http://www.google.nl/url?sa=t&source=web&c...

Iedere vorm van geweld is zinloos. En er is nooit een reden om iemand te vermoorden, wat er ook gebeurt is of wat de reden dan ook is. Daar hebben we nou het rechtssysteem voor, ondanks dat daar hier in Nederland ook het één en ander aan hapert. Ik kan mezelf ook heel goed voorstellen dat ze een stille tocht houden voor iemand die vermoord is. Maar eerlijk gezegt vind ik wel dat het een hype aan het worden is. Vorig jaar is hier iemand in de stad herdacht met een stille tocht, terwijl hij zelfmoord had gepleegt en tja dan heb ik ook eerlijk gezegt mijn twijffels, want een stille tocht is toch in eerste instantie bedoeld voor slachtoffers van zinloos geweld.

Ik denk dat stille tochten niet meer gehouden worden als protest tegen zinloos geweld. Er gebeurt iets vreselijks, zoals nu in Urk en dan wíllen mensen uiting geven aan hun gevoelens, de boosheid, verontwaardiging, verdriet, wanhoop, mensen willen íets met die gevoelens en een stille tocht is dan één manier om hier uiting aan te geven, het is meer een vorm van samen rouwen, dan dat het een protest is tegen zinloos geweld

Ja hoor... Waarom niet? Zinloos geweld is een begrip waarmee een bepaald type geweldmisdrijven wordt aangeduid. In een publicatie van het Nederlandse Ministerie van Justitie werd het in 1999 als volgt omschreven: "In het algemeen wordt onder zinloos geweld verstaan: een spontane vorm van fysiek geweld (of dreiging) waarbij het opzettelijk verwonden of doden van iemand centraal staat (expressief geweld). Het geweld kenmerkt zich door zijn incidentele aard, en ook door de willekeurige wijze waarop de dader het slachtoffer kiest." In de dagelijkse praktijk worden echter lang niet alle geweldsincidenten die in deze definitie passen 'zinloos geweld' genoemd. Bovendien zijn er ook gevallen van 'zinloos geweld' bekend die niet (geheel) beantwoorden aan deze omschrijving. 'Zinloos geweld' is geen categorie in het Nederlandse strafrecht, maar een fenomeen dat maatschappelijke verontrusting en verontwaardiging oproept...

Er bestaat absoluut niet zoiets als zinvol geweld. Zinloos geweld is echter een aanduiding om het woord geweld nog meer betekenis te geven. Er is psychologisch wel verschil tussen het zeggen van: Er is geweld gepleegd of: Er is zinloos geweld gepleegd. Iedere moord is zinloos, maar er wordt aandacht aan besteed in de vorm van zinloos geweld als er zonder enige reden of aanleiding geweld is gepleegd. Als er een moord wordt gepleegd in bijv. het drugscircuit, is dat niet goed te keuren, en ook zinloos, maar zal dit niet als zodanig bestempeld worden. Als er een moord wordt gepleegd omdat iemand iets zegt over je gedrag, of als 2 jongens verliefd zijn op hetzelfde meisje is dit zinloos. Hier wordt aandacht aan besteed, omdat het in principe iedereen zou kunnen overkomen. En dat maakt het wel akelig dichtbij.

Zinloos geweld: Is een omschrijving die aangeeft hoe men zich voelt als er weer iemand is omgebracht. De moord is zinloos want het lost niets op. De dader zal nooit van de persoon af zijn want in zijn herinnering draagt hij die altijd mee. Helaas zullen ook in de toekomst altijd daders gaan doden maar van tevoren niet bedenken, oei dit is zinloos dus doe ik het maar niet.

Alle vormen van geweld zijn zinloos. Ik denk dat geweld alleen maar meer geweld zal oproepen. De mensen die zich daar mee bezig houden zijn mensen die nog in een primitieve vorm van bewustzijn leven. Want al het geweld wat je hier pleegt, verstoort de natuurlijke balans, en dat zal hoe dan ook rechtgezet moeten worden. Is het niet in dit leven, dan wel in het hemelrijk of beter gezegd het schimmenrijk waarin je dan terecht komt. Zie het als het steentje in de vijver, wat rimpelingen veroorzaakt. Het waaiert uit en komt uiteindelijk weer bij jezelf terug. Een stille tocht is eigenlijk zinloos. Zinvoller zou zijn om zelf stil te worden en je te onderzoeken of er nog sporen zijn van haat en geweld. Om er dan vervolgens mee aan de slag te gaan en zo te transformeren naar liefde en begrip.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100