is het achteraf een slecht idee om sommige staatsbedrijven te privatiseren?

Als de postbank niet was opgegaan in ING, dan hadden we nu wellicht nog ten minste één bank gehad met garantie voor ons geld, en met veel meer toezicht.
De treinkaartjes worden ook weer duurder, omdat de spoorwegbeheerder ProRail (eveneens ooit een 100% staatsbedrijf) zijn grote klant de NS (ook ooit 100% van de staat) meer geld wil laten betalen.
De ziekenhuizen gaan zich steeds commerciëler gedragen, waardoor soms vreemde constructies ontstaan die lang niet altijd in het belang van de patiënt zijn.

Is al dat privatiseren, of minder bemoeien van de overheid, nou eigenlijk wel een goed idee geweest?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De Postbank, voorheen de Staats-spaarbank is in 1978 al opgegaan in de NMB en is 'Giro' gaan heten. De NMB is ING gaan heten toen de Nationale Nederlanden zich bij deze twee banken aansloot begin jaren '80... Dat de Postbank als naam is verdwenen is iets dat jaren terug al in gang is gezet... Vergeet verder niet dat, wanneer een staatsbedrijf word geprivatyseerd dat de overheid dan nog altijd inspraak blijft houden als groot-aandeelhouder. Bij de NS en KPN tot voor kort zelfs 51% van de aandelen... En niet geheel onbelangrijk: De Staat der Nederlanden heeft ondanks privatysering zelfs meer dan 80% van de aandelen Schiphol in handen. Dit ter voorkoming dat onze Nationale Luchthaven aan één buitenlandse partij word verkocht... En of dat dit alles achteraf gezien een slecht plan is geweest. Kijk even terug naar de manier waarop Fortis/ABN-Amro recentelijk genationaliseerd is. En dat de ING staats steun nodig heeft met een omzet die groter is dan het BNP van Nederland, Belgie en Luxemburg bij elkaar. Is mij ook een raadsel... En dan hebben we het trouwens over een slordige 14 biljoen euro...

Absoluut, er zijn dingen te basaal en voor het algemene nut, die bij de staat horen, zoals het bouwen van dijken, gezondheidszorg, justitie, nutsbedrijven e.d. Privatisering van dergelijke bedrijven leidt vroeg of laat tot ongelukken. Uiteindelijk was de privatiseringsgolf een heel slecht idee. Het wordt ook wel weer teruggedraait.

Moeilijke vraag: in een expansieve maatschappij, wat NL nauwelijks is - ondanks het geklep van Bak-ellende - dan is privatisering goed, omdat je de schaal- en efficiencyvoordelen kan binnenhalen. Bovendien wordt de productiefactor kapitaal beter gespreid, vooral als er buitenlandse overnames in het spel zijn. Dat verkleind de risco's. De vraag is ook wat er gebeurd met het vrijgekomen vermogen. Vraag jezelf ook af of je wel eens een efficiente ambtenaar hebt gezien Toegevoegd op 29-04-2009 09:00:47 gebeurd = gebeurt