Hoe wordt de troonopvolging geregeld als Amalia met een vrouw wil trouwen?

Bericht verscheen in de pers paar weken geleden. Maar wat gebeurt er dan? Wie gaat er dan een troonopvolger verwekken? Of een adoptie? Maar wat voor kind dan? Of welke categorie kinderen dan niet? En houdt het huis van Oranje dan niet biologisch op te bestaan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Artikel 25 van de Grondwet: "Het koningschap gaat bij overlijden van de Koning krachtens erfopvolging over op zijn wettige nakomelingen, waarbij het oudste kind voorrang heeft, met plaatsvervulling volgens dezelfde regel. Bij gebreke van eigen nakomelingen gaat het koningschap op gelijke wijze over op de wettige nakomelingen eerst van zijn ouder, dan van zijn grootouder, in de lijn van erfopvolging, voor zover de overleden Koning niet verder bestaand dan in de derde graad van bloedverwantschap." Troonsafstand heeft hetzelfde rechtsgevolg als overlijden. Dus wanneer Amalia geen wettige nakomelingen zou krijgen, gaat na haar overlijden of troonsafstand de troon over naar haar zus Alexia. . . Minister-president Rutte heeft onder andere het volgende geantwoord op de vragen van een kamerlid: @ Wat betreft de gevolgen van zo’n huwelijk voor de grondwettelijke erfopvolging, merk ik het volgende op. Het doel van de grondwettelijke bepalingen over erfopvolging is om op objectieve en eenduidige gronden vast te stellen op wie het koningschap overgaat en hierdoor de staatkundig gewenste zekerheid te bereiken omtrent de erfopvolging. Het moderne familierecht biedt veel ruimte aan het maatschappelijk leven voor het (doen) vestigen van familierechtelijke betrekkingen. Het is onvermijdelijk dat er fundamenteel een spanning is met het gesloten systeem van erfopvolging in de Grondwet, dat juist beoogt om op objectieve en eenduidige gronden vast te stellen op wie het koningschap overgaat. Het is duidelijk wie Koning is en wie hem opvolgt. In het kader van de behandeling van een toekomstige toestemmingswet kan door de regering en de Staten-Generaal zo nodig nader stil worden gestaan bij de afstammingsrechtelijke positie van kinderen geboren uit het desbetreffende huwelijk in relatie tot het dan geldende afstammingsrecht. Het is niet dienstig om nu vooruit te lopen op een dergelijke weging omtrent de erfopvolging in het kader van een toestemmingswet. Dit is te zeer afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het specifieke geval, die, zoals je ook terugkijkend kunt vaststellen bij het familierecht, door de tijd heen ook kunnen veranderen.@ In mijn samenvatting is het antwoord van de premier: er kan nog van alles gebeuren.

Toegevoegd op 08 January 2022 20:45: tekst

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100