Waarom mag ProRail wel met blauwe zwaailichten en sirene rijden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dat mag op basis van de Regeling optische en geluidssignalen 2009 als de voertuigen voor het vervullen van een dringende taak worden ingezet (hulpverlening voor ongevallen op het spoor). Zie 2c. "Regeling houdende aanwijzing hulpverleningsdiensten, omschrijving werkzaamheden en omstandigheden, en vaststelling van optische en geluidssignalen (Regeling optische en geluidssignalen 2009) De Minister van Verkeer en Waterstaat, Gelet op de artikelen 13, tweede lid, 22, 26 en 71 van de Wegenverkeerswet 1994; Besluit: Artikel 1     1 Als hulpverleningsdiensten worden aangewezen die diensten die, voor zover de aan hen opgedragen taak hierin voorziet, voor het vervullen van een dringende taak worden ingezet.     2 De in het eerste lid bedoelde diensten zijn de volgende:         a. de door de directie van het Rode Kruis aangewezen onderdelen van Noodhulp Nationaal;         b. de Stichting Sanquin voor een spoedtransport van bloed of bloedproducten;         c. Prorail voor de inzet van hulpverleningsvoertuigen ten behoeve van ongevallen op het spoor;         d.             1°. de veiligheidsregio’s,             2°. de operationele onderdelen van het Instituut Fysieke Veiligheid,             3°. Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;         e. de Stafafdeling Beveiliging, Bewaking & Vervoer van de Arrondissementale Stafdienst Amsterdam;         f. de Milieudienst Zuid-Holland Zuid;         g. de DCMR Milieudienst Rijnmond;         h. de divisie Rotterdam Port Authority van Havenbedrijf Rotterdam N.V. ten behoeve van het gebruik van uitrukwagens;         i. de door de Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen functionarissen van de Landelijke Vervoersdienst Justitie of de Landelijke Bijzondere Bijstandsverlening van de Dienst Justitiële Inrichtingen;         j. het door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen orgaancentrum, bedoeld in artikel 24 van de Wet op de orgaandonatie, ten behoeve van het spoedeisende vervoer van transplantatieorganen en het spoedeisende vervoer van transplantatieteams;         k. de door de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen aangewezen reddingsbrigades;         l. de Koninklijke Marechaussee, alsmede andere door de Minister van Defensie aangewezen bijstandseenheden;         m. de militair geneeskundige dienst, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Militaire Ambtenarenwet 1931; (Overig: zie bron)

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025357/2017-02-18

"Om snel hulp te bieden, heeft ProRail daarom een eigen calamiteitenorganisatie in vorm van de ProRail ongevallenbestrijding. De reden dat zij met blauw zwaailicht mogen rijden is dat ze snel en op een veilige manier er voor kunnen zorgen dat de treinen weer kunnen rijden."

Bronnen:
https://www.prorail.nl/nieuws/waarom-rijdt...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100