als je ouder dan 18 jaar bent en het zijn verkiezingen en je moet stemmen krijg je dan een boete als je niet stemt?

Weet jij het antwoord?

/2500

In Nederland is stemmen bij verkiezingen niet verplicht. Als je niet stemt bij verkiezingen in Nederland, krijg je dus geen boete. In sommige landen, zoals bijvoorbeeld België, is stemmen wel verplicht. Daar bestaat een stemplicht. In de praktijk is dit een opkomstplicht, omdat vanwege het stemgeheim niemand kan controleren of er werkelijk iets is ingevuld bij het stemmen. Wie in België niet stemt, krijgt een boete van € 27,50 tot € 55,-. Wie een aantal keren niet voldoet aan de stemplicht, kan andere maatregelen verwachten. Toegevoegd na 55 minuten: Op deze website http://www.verkiezingen.fgov.be/index.php?id=3300&L=1 staat nog onder meer dit over de stemplicht in België: "Stemplicht Wettelijke bepalingen In de artikelen 62, derde lid en 68, § 2 van de Grondwet wordt bepaald dat de stemming verplicht en geheim is. Deze verplichting om deel te nemen aan de stemming is tevens vastgelegd in het Algemeen Kieswetboek. Sanctie De vervolging en de straffen op het verzuim van de stemplicht worden geregeld in de artikelen 209 en 210 van het Algemeen Kieswetboek. Een eerste niet gewettigde onthouding wordt gestraft met een berisping of een geldboete van 5 tot 10 euro (te vermenigvuldigen met 6), dus 30 tot 60 euro. Bij herhaling is de geldboete 10 tot 25 euro (= 60 tot 150 euro). Vervangende gevangenisstraf wordt niet uitgesproken. Indien de niet-gewettigde onthouding tenminste vier keer voorkomt binnen de 15 jaar, wordt de kiezer voor 10 jaar van de kiezerslijsten geschrapt en kan hij gedurende die periode geen benoeming, bevordering of onderscheiding krijgen van een openbare overheid. Het verzuim van de kiesplicht is echter slechts strafbaar, indien het om een niet-gewettigd verzuim gaat. De vrederechter is echter vrij in zijn beoordeling over wat als een gewettigd verzuim moet beschouwd worden en wat niet. Binnen de acht dagen na de afkondiging van de verkiezingsuitslag, maakt de procureur des Konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en van wie de verschoning niet is aangenomen. Uiteindelijk bepaalt het openbaar ministerie welke inbreuken zullen vervolgd worden." Op http://nl.wikipedia.org/wiki/Stemplicht staat nog dit: "In de praktijk echter wordt niet langer overal even strikt bijgehouden wie niet opkomt en worden ook niet overal meer sancties opgelegd aan afwezige kiezers."

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Opkomstplicht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stemplicht
http://www.parlement.com/id/vhnnmt7mrw00/o...

Officieel zou je in België een boete moeten krijgen, maar het is reeds jaren geleden dat men die gegeven heeft. "Maar sinds 2003 werd niemand meer beboet, schrijven Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg."

Bronnen:
http://forum.politics.be/showthread.php?t=135162

In Nederland is de opkomstplicht in 1970 afgeschaft. Sindsdien is stemmen geen officiële plicht meer, maar natuurlijk wel een morele plicht. Als je niet stemt heb je eigenlijk ook geen recht van spreken als je het niet eens bent met het beleid van de eerlijk gekozenen, nietwaar?

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100