Wat houdt het marxisme, communisme, socialisme en leninisme in, en hoe staan deze denkbeelden met elkaar in verband?

Ik snap de verschillen en verhoudingen niet tussen deze denkbeelden. De een zegt dat het communisme een fase is bij het bereiken van het socialisme, de ander vindt het voorbeeld van de Sovjet-Unie te vergelijken met het communisme en de ander zegt weet dat daar geen communisme heerste. Kortom, ik snap er niks meer van.
Kan iemand daarom op een wetenschappelijke manier (dus a.u.b. geen antwoorden als je geen goede, objectieve argumentatie hebt) uitleggen wat deze denkbeelden nu precies inhouden en hoe ze verband met elkaar houden?"

Weet jij het antwoord?

/2500

Deze vraag is al eerder gesteld... Communisme is een klasseloze maatschappijvorm met een economisch systeem gebaseerd op gemeenschappelijk eigendom van productiemiddelen, waarbij eenieder produceert naar vermogen en neemt naar behoefte, of een politieke en ideologische stroming die streeft naar een dergelijk systeem. Socialisme is een maatschappijvorm gebaseerd op gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit, of de verzamelnaam voor een verscheidenheid aan politieke en ideologische stromingen die naar een dergelijke maatschappij streven. Het marxisme is de sociaal-theoretische en politiek-filosofische grondslag voor talloze moderne sociale ideeën, scholen en denkrichtingen, gebaseerd op de ideeën en denkbeelden van Karl Marx en Friedrich Engels. Beperkt tot het politiek-ideologische vlak, vormt het marxisme de basis voor het moderne socialisme en communisme. Het leninisme is een stroming binnen het marxisme. Het is een socialistische stroming die als belangrijkste denker de Russische revolutionaire leider, en latere Bolsjewistische premier van de Sovjet-Unie, Lenin kende. Het belangrijkste verschil tussen het orthodoxe marxisme en het leninisme is dat het eerste uitgaat van de revolutionaire kracht van een georganiseerde arbeidersklasse, terwijl het leninisme ervan uitgaat dat de arbeiders veel sneller tot een revolutie kunnen komen met de leiding van een zgn. voorhoedepartij (ook wel avant-garde genoemd). Zonder deze leiding zou de arbeidersklasse nog eeuwenlang een slepende strijd moeten voeren en leren van haar fouten, voor zij beseft hoe zij op de juiste manier het socialisme kan bereiken. De vele slachtoffers die daarbij nog zouden vallen konden volgens de leninisten vermeden worden door de leidinggevende rol van de voorhoedepartij.

Bronnen:
http://www.goeievraag.nl/vraag/overig/vers...
wikipedia

Uit je vraag moet je alleen de begrippen Communisme en Socialisme als het ware uitleggen. Communisme is afgeleid van het woord commune wat "gemeenschappelijk" betekent. Dus in veel Europese talen wordt een leefgemeenschap als een dorp of stad aangeduid als commune, een verzameling van met elkaar levende mensen. Ook het Rooms- Katholieke gebruik dat jonge mensen op een gegeven moment "ter communie" gaan betekent niets meer dan dat zij toetreden tot de gemeenschap van katholieke gelovigen. Communisme is als politiek begrip door mensen als Marx, Lenin, Friedrich en Engels uitgewerkt om te dienen als al omvattende staatsvorm en later wereldorde die zij als de ideale maatschappij zagen en waarbij de mensen (het volk) alles gemeenschappelijk delen in hun streven naar die perfecte wereldorde . Socialisme is voortgekomen uit het feit dat de mens een sociaal levend wezen is dat behoefte heeft aan vriendschap, samenwerking, verdraagzaamheid en leiderschap. De mens als solitair bereikt weinig en overleeft over het algemeen niet. Hij heeft altijd de hulp nodig van andere mensen die over andere talenten beschikken dan hijzelf. Het elkaar helpen om grote uitdagingen te overwinnen is de grondslag van het socialisme en in ieder mens aanwezig. Die sociale eigenschap van mensen paste daarom prima in de denkbeelden van de uitvinders van het communisme en koppelden dit dan ook in hun filosofie. Mensen die elkaar helpen en de opbrengst van hun arbeid gemeenschappelijk delen zorgen voor een klassenloze maatschappij die alleen maar tevredenheid oplevert. Socialisme als politiek begrip is een beweging die ervan overtuigd is dat alles zoveel mogelijk samen door de bevolking moet worden gedragen en opgebracht ten voordele van elkaar. Om dit te bereiken wil de socialistische politiek alles zoveel mogelijk "leiden" en voorschrijven waardoor dit zelfs verstikkend kan worden. Maar omdat de mens naast zijn sociale eigenschappen ook beschikt over eigenschappen als puur egoïsme en jaloezie, wat bij de een sterker aanwezig is dan bij de ander, staan er steeds weer figuren op die misbruik maken van machtsvacuüms en als verlossende leider proberen de macht naar zich toe te trekken. Dit hoeven perse geen socialisten of communisten te zijn, die kunnen evengoed liberaal of uit de kerkelijke hoek komen. De tegenhanger van het socialisme / communisme is het liberalisme dat uitgaat van de vrijheid en kracht van het individu. Daar wint de sterkste en verliest de zwakkere

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100