Word ik officieel nog als een allochtoon gezien?

Twee van mijn groot ouders komen van de USSR.

Ik heb gehoort dat als 1 van uw groot ouders van buitenlandse afkmost is dat ge nog gezien word als een allochtoon door de overheid?

Toegevoegd na 3 uur:
Ik ben in Belgie geboren en heb een Belgisch paspoort. Van bloed ben ik half Belgisch en half Oekraiens.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een allochtoon is iemand van wie tenminste één ouder in het buitenland geboren is uit ouders, die op dat moment officieel niet in Nederland hun woonadres hadden. Kortom, alle leden van het koningshuis zijn naar de letter van deze uitleg allochtoon...

Bronnen:
CBS

Heb je een nederlands paspoort? Ben je zoiezo in Nederland geboren? Dan ben je gewoon een autochtoon met een buitenlandse afkomst, maar geen allochtoon, ook niet voor de overheid.

De overheid heeft het woord allochtoon in 1971 geintroduceerd als vervanging van het woord immigrant. De letterlijke betekenis is: 'van een ander gebied'. De lading die het woord heeft is 'nogal' belastend. Er is geen criterium bekend wanneer die 'lading' opgeheven wordt. De overheid gebruikt het om aan te duiden dat iemand niet oorspronkelijk uit Nederland komt. In jouw geval zou dit volstrekt onjuist zijn. Het is mogelijk dat de overheid op jouw persoon in sommige gevallen nog spreekt van allochtoon, het is echter onwaarschijnlijk.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Allochtoon_%2...

Waar zijn je ouders geboren? De definitie van het begrip allochtoon is volgens het CBS 'een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren’. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie). Nadeel van deze definitie van ‘allochtoon’ is dat hij zeer breed is: heel veel inwoners van Nederland vallen eronder, ook Koningin Beatrix en prins Willem-Alexander zijn volgens deze definitie allochtonen. Het CBS maakt daarom in statistieken onderscheid tussen twee categorieën allochtonen: westers en niet-westers. Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië, met uitzondering van Indonesië en Japan. Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin. De overheid maakt (integratie)beleid niet zozeer op basis van de CBS-definitie van (niet-westerse) allochtoon, maar op basis van doelgroepen. Tot die doelgroepen behoren onder meer Turken, Marokkanen, Antillianen/Arubanen en Surinamers. Iemand wordt tot een doelgroep gerekend als hijzelf, of tenminste één van zijn ouders in één van de doelgroeplanden geboren is. Het geboorteland van de persoon zelf is alleen bepalend voor het onderscheid tussen de eerste en tweede generatie. Er zijn ook nog andere groepen die tot de doelgroep van het integratiebeleid horen, zoals vluchtelingen en Molukkers. Maar de registratie van deze groepen is vaak lastig, dus daar zijn minder statistische gegevens over bekend. In de spreektaal wordt het begrip ‘allochtoon’ veelvuldig gebruikt, en meestal wordt er ‘niet-westerse allochtoon’ mee bedoeld. Ook worden de CBS-definitie en het doelgroepbeleid nogal eens door elkaar gegooid en gebruikt. Dat zorgt voor verwarring. Een algeheel nadeel van het gebruik van het begrip ‘(westerse of niet-westerse) allochtoon’ is dat mensen die zelf in Nederland geboren zijn, hun hele leven al in Nederland wonen en volledig geïntegreerd zijn, toch steeds als allochtoon meegerekend blijven worden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100