Waarom hebben we nog altijd geen Verenigd Europa ?

Dit heeft vooral betrekking op de huidige crisis waar Europa duidelijk faalt in zijn controle op de banken.

Weet jij het antwoord?

/2500

De verdeeldheid van de aangesloten E.U. landen is groot. Daarom is het bundelen van krachten (eenheid in optreden) vaak een lange termijn zaak, waaraan dan ook nog gesleuteld gaat worden om tot een vergelijk te komen. Verder is structuur van de sociale wetgeving in die landen geheel verschillend, waardoor er ongelijke situaties zijn, die decennia lang niet verbeterd werden. Kortom vroeg of laat komen er scheuringen in de E.U. Zeker als de crisis lang blijft aanhouden. Europa praat graag lang over de problemen en hoopt dat het probleem zich zelf op lost. Een duidelijk eenduidig standpunt is meestal niet mogelijk door de grote oneenigheid tussen de EU lidstaten.

Groei staat meestal gelijk aan vooruitgang. Echter, als je te snel groeit brengt dat gevaren met zich mee zoals instabiliteit, onuitgesproken verschillen van meningen, een wankele organisatie. Partners kunnen nog niet betrouwbaar zijn door te weinig tijd voor gewenning en te weinig draagvlak. Oftewel: een proces moet stapsgewijs verlopen om bij het einddoel als succesvol te worden ervaren. Voorbeeld: het afkeuren van het verdrag in enkele lidstaten. Dit was te snel en ondoordacht gebracht. Te weinig draagvlak.