Bestaan er mensen achter de schermen die Nederland regeren?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nederland wórdt geregeerd, en niet (alleen) door mensen áchter de schermen.

Je hebt de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. De (hoge) ambtenaren achter deze machten worden wel eens de 4e macht genoemd en hun invloed is hoger dan je misschien denkt.

Ja die bestaan. Ik kan niet zo gauw achterhalen waar ik het heb gelezen (maar wel in een gewoonlijk betrouwbare krant) dat een Europarlementariër toegaf dat voorstellen uit de economische sector (lees multinationals) gewoon werden overgenomen omdat de parlementariër niet over voldoende kennis beschikte. Maar ook op nationaal niveau vindt dagelijks overleg plaats tussen ministeries en grote bedrijven. Grote bedrijven lobbyen vaak met ministeries. Het zal niet eenvoudig zijn om als particuliere club zoveel toegang te krijgen tot de overheid want het grote geld kent de paden en wat meer is: ze vertegenwoordigen een economisch belang. Vergeet niet dat ook veel kamerleden en ministers een goedbetaald baantje bij zo'n groot bedrijf niet schuwen. Kortom Nederland wordt voor een belangrijk deel bestuurd naar de wensen van de machtigen; meer dan door de wensen van de kiezers, alleen zie je er niet zoveel van. onderstaande link werpt er een (beperkte) blik op:

De Nederlandse regering regeert het land en wordt gecontroleerd door de Tweede en Eerste Kamer. Achter de schermen zijn er natuurlijk veel mensen met politieke invloed. Die kun je verdelen in drie categorieën: 1. de Ministers van Staat. Dat zijn oud-politici die in de praktijk nog behoorlijk wat invloed hebben en regelmatig door politici worden geraadpleegd. Het zijn er zes: Mr. H. van den Broek Mr. F. Korthals Altes Drs. R.F.M. Lubbers Dr. W. Kok Dr. P.H. Kooijmans Dr. J.A. van Kemenade 2. Lobbyisten (vaak professionals) voor het bedrijfsleven of b.v. voor organisaties die zich richten op natuur- en milieubehoud, die het beleid en de besluiten van politici en politieke partijen proberen te beïnvloeden. 3. Invloedrijke Nederlanders die beschikken over een omvangrijk netwerk, zowel binnen organisaties als in de politiek. Jaarlijks wordt er een lijst samengesteld van de meest invloedrijke personen: http://top200.volkskrant.nl/

ja, de lobby

Ja, politici worden massaal omgekocht. Dat is dan helaas gelegaliseerd en men noemt het lobbyen. Je wilt dat de staat je beschermt. Dat doet ze door in de allereerste plaats het milieu en daarmee het leefmilieu te beschermen. En niet dat het IN DE PLAATS DAARVAN een bedrijf die economische belangen heeft, TEN KOSTE van het publiek, beschermt. Daarom zou er naast scheiding van kerk en staat ook een scheiding van economie en staat moeten zijn.

Waar bestuurt wordt bestaan altijd de zogenaamde 'wandelgangen' plaatsen waar bestuurders met elkaar spreken, om elkaars standpunten af te tasten en soms ook afspraken te maken over het uiteindelijke stemgedrag. Dat is van alle tijden en alle landen en hoort waarschijnlijk tot het noodzakelijke proces om hoe dan ook tot besluiten en besturen te komen. Maar daarmee onttrekt de besluitvorming zich helaas deels wel aan het zicht van anderen. Democratie is nu eenmaal niet ideaal, maar ik ken geen beter systeem, dus zullen wij het er mee moeten doen. En in die wandelgangen lopen zo nu en dan ook belanghebbenden, die de besluitvorming willen beïnvloeden. Het zijn in Den Haag vooral actievoerders, maar soms ook provincies, gemeenten en de lobbyisten namens bepaalde bedrijfstakken. Zij bepalen niet wat er uiteindelijk wordt besloten, maar oefenen daar wel invloed op uit. Politici zien hen vooral als bron van informatie, naast de informatie die zij van het kabinet krijgen. Dat kabinet wordt natuurlijk gevoed met informatie door ambtenaren. Die ambtenaren vormen een constante factor. Als ministers wisselen blijven de ambtenaren zitten. Zij hebben de kennis en de ervaring en vormen daarmee de belangrijkste bron van invloed in het besluitvormingsproces. Daarmee is niet gezegd dat zij het land besturen, dat zij altijd hun zin krijgen, maar een macht vormen zij zeker. Nederland, zo blijkt uit recent internationaal onderzoek, scoort gelukkig positief als het gaat om corruptie. Van omkoping is bijna geen sprake, zeker in vergelijking met Zuid-Europese landen of landen buiten ons werelddeel. En wat er aan omkoping plaats vindt, gebeurt over het algemeen op ambtelijk niveau en niet op politiek-bestuurlijk gebied. Kortom, er is geen macht op de achtergrond die Nederland achter de schermen regeert, maar er bestaat een ruim palet aan beïnvloeding van ministers en parlementsleden door allerlei groepen. En dat is maar goed ook, want alleen afgaan op de blauwe ogen van een ambtenaar of een minister zou geen goede zaak zijn.

Ja, de invloed in NL van mensen achter de regering is te groot. Dat zijn de ambtenaren. De mogelijkheden voor de parlementsleden om de regerende macht, dus de gevestigde orde, te controleren zijn beperkt. Daarom vind ik het idee nogal kortzichtig om het aantal parlementsleden te verkleinen. Gelukkig hebben we in NL de vrije pers, die informatie kan verzamelen en kritische informatie aandraagt waarmee het parlement goed dingen kan doen, Dan zij er helaas ook groeperingen die tegen vrije en kritische pers zijn, maar die zien daarvan het grote nut niet.

Een voorbeeld van de macht van buiten de officiële bestuurskringen (ministeries, parlement) is het regeerakkoord van het huidige kabinet Rutte. In dat regeer akkoord staat dat er een 2de kerncentrale moet komen. De voorzitter van de lobby club VNO/NCW zei onlangs in een interview in de Volkskrant dat hij er voor gezorgd had dat die kerncentrale in de plannen van de regering is gekomen. Nu is zo'n kerncentrale helemaal niet nodig, hij kost ook nog heel veel geld.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100