Wat zijn de nadelen van democratie?

Hierbij er van uit gaande dat ieder nadeel ook een voordeel met zich meebrengt.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Kort gezegd. In een demokratie besist de meerderheid ook als die meerderheidgeen gelijk heeft. als morgen dus de meerderheid besluit dat 2x2 5 is dan is dat zo.

nadeel 1 Democratie is veel overleg, lange doorlooptijd en derhalve kan een democratie niet snel reageren. De besluitvorming kost veel tijd. Nadeel 2 Bestuur wordt gekozen op basis populariteit, niet op basis van kennis en kunde . Daardoor zal de deskundige , lang zittende adviseur, net onder de bestuurders veel kunnen sturen en besturen. De bestuurders maken OF veel fouten door ondeskundigheid OF zijn te sterk afhankelijk van die adviseurs. (Kan deels weggenomen worden door de ambtenaren top aan te stellen voor de zittingsduur van een bestuurder zodat de nieuwe bestuurder daarna weer zijn eigen top kan benoemen.) Voordelen vraag je nu niet naar....zijn er natuurlijk ook

Een groot nadeel is dat veel kiezers een keuze maken op basis van verkeerde argumenten of stemmen uit gewoonte, zonder over hun keuze na te denken. Er zijn bijvoorbeeld veel mensen die op een bepaalde partij stemmen, omdat "ze daar nu eenmaal altijd op stemmen". Er waren bijvoorbeeld ook mensen die tegen de Europese grondwet stemden, niet omdat ze tegen de Europese grondwet waren, maar omdat ze ontevreden waren over de Euro.

Een nadeel kan ook zijn dat er op basis van een compromis gekozen wordt, oftewel het idee met uiteindelijk de meeste steun. Maar dat hoeft niet het beste idee te zijn.

Om te mogen stemmen hoef je niet te voldoen aan een eis over goed kunnen lezen, denken en begrijpen. Daardoor kan iemand bij verkiezingen een stem op ondeskundige gronden uitbrengen. Dezelfde argumenten gelden bij een besluitvormend volksreferendum. Dat kan in de voorlichting aan de kiezers leiden tot versimpeling en verdraaiing van de werkelijkheid Toegevoegd na 1 dag: Democratie (demos=volk) betekent de wil van het volk, dus niet van de helft + 1. De meerderheid moet daarbij streven om ook met de wensen van de resterende minderheid rekening te houden. In de praktijk wordt dat vaak over het hoofd gezien. Daarmee degradeert de meerderheid democratie tot een dictatuur van de meerderheid. De opdracht van de koningin bij de vorming van een nieuw kabinet is daarom vaak een combinatie samen te stellen die een zo groot mogelijk draagvlak heeft in het parlement.

Vaak wordt de machtsovername in Duitsland door Hitler gebruikt als voorbeeld van de gevaren van democratie. Hitler kreeg echter van het parlement - én van de bevolking - door manipulatie en intimidatie de benodigde tweederdemeerderheid voor zijn Ermächtigungsgesetz waarmee hij dictatoriale bevoegdheden verwierf. Volgens anderen leidt een democratie juist weer tot anarchie. Anarchie zal een tegenreactie oproepen: de behoefte aan wetten, en sterke sturing, een dictator. Verder menen sommigen dat het volk simpelweg te dom is om te regeren, en dat het bestuur beter overgelaten kan worden aan mensen die er verstand van hebben. Ook op religieus gebied zijn er uitspraken gedaan tegen de democratie. Een voorbeeld is hiervan de uitspraak die ds. J. Lohuis deed bij zijn afscheidspreek in een PKN-gemeente in Scherpenisse: De overheid is Gods dienaresse, maar ik ben tegen een democratie. Het is mijn diepste overtuiging dat de democratie een uitvinding van de duivel is. We moeten immers door God geregeerd worden (Eendrachtbode). Een 'overvloed' aan democratie wordt door sommigen ook als nadelig gezien. De macht van de kiezer zou dan te ver doorgeschoten zijn en juist dit teveel aan democratie zou de democratie in diskrediet brengen. Een voorbeeld hiervoor is de staat Californië in de Verenigde Staten, waar burgemeesters, politiechefs en gouverneurs direct worden gekozen. Bovendien kan elke burger zelf een wetsvoorstel indienen, een wetswijziging voorstellen en zelfs een referendum uitschrijven om een bestuurder naar huis te sturen (een vorm van directe democratie). Dit kan tot gevolg hebben dat bestuurders constant bezig zijn met hun eigen populariteit en geen impopulaire keuzes meer durven maken, maar wel voor essentieel belang kunnen zijn. Een andere nadelig gevolg heeft te maken dat bij een referendum geen rekening hoeft worden te gehouden met afwegingen die bestuurders wel moeten maken. Er hoeft immers alleen maar 'voor' of 'tegen' gestemd te worden. Dit is een van de belangrijkste redenen dat veel Amerikaanse staten torenhoge schulden hebben opgebouwd. Winston Churchill zei tegen critici van de democratie: Democratie is de slechtste regeringsvorm, op alle andere methoden die al geprobeerd zijn na. Even bekende - uitspraak: Het beste argument tegen democratie is een gesprek van vijf minuten met de gemiddelde kiezer.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Democratie

Er is één groot mankement aan de democratie en dat is dat er vanuit wordt gegaan dat elke burger met stemrecht ten volle weet waar 'ie over stemt en inzicht heeft in de lange termijn gevolgen van de maatregelen die de partij of persoon zegt te zullen gaan uitvoeren. Je kunt er ernstig aan twijfelen of dat zo is. Zo stemmen veel mensen tegen hun eigen belang in zonder dat ze zich daarvan bewust zijn.

Door democratie kunnen oeverloze discussies ontstaan, die het nemen van besluiten kunnen vertragen.

Je kunt afgerekend worden op je stemgedrag. En je kunt nooit die tirannieke despoot de schuld geven van het mislukken van je leven.

Een groot staatsman heeft ooit aangehaald dat: "It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried" (Democratie is het slechtste systeem, buiten alle andere)

het maakt besluitvorming en efficiënte maatregelen moeilijker en vertraagt deze zodat soms noodzakelijke hervormingen en/of aanpassingen van en in de samenleving worden vertraagd of zelfs niet of slechts gedeeltelijk worden doorgevoerd.

Dat men ten alle tijde de democratische regels in acht moet nemen. Men leeft dan in een maatschappij die jou en de rest van de bevolking zal beschermen, op basis van haar regels. Men verwacht van jou dat je er dan ook aan deelneemt om die regels te steunen..

HannesSlooba noemde dat, door compromis, het idee met de meeste steun voorrang krijgt ook al is dat soms niet het beste idee. Het is echter nog sterker; door compromis krijgt het idee met de MINSTE steun voorrang; een compromis is immers water bij de wijn voor allen, en is het idee dat door NIEMAND werd geopperd en waar niemand 100% voor gaat? Kortom, het nadeel van al dat overleggen en compromissen sluiten is natuurlijk halflauwe net-niks-plannen, die vlees noch vis zijn, kant noch wal raken en vaak weinig effect sorteren; het zijn plannen die van alles een beetje hebben, en dus de essentie van alles missen. (het bijbehorende voordeel van dit soort doorgekookte plannen is natuurlijk dat er dus ook geen hele rare dingen door het ellenlange voortraject heen komen, geen plannen die ons met z'n allen het verderf in storten)

Een democratie is de dictatuur van de meerderheid.

Dat de stem van heel domme kortzichtige mensen evenveel waard is als die van verstandige mensen. Maar een beter systeem hebben we (nog) niet.

Een nadeel is dat het zichzelf kan vernietigen.

De nadelen van democratie: Er kunnen socialisten aan de macht komen!!!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100