waarom rijden ze in veel landen aan de linkerkant ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het werd vaker kop dan munt.

Veel landen zijn vroeger in de handen geweest van Engelsen. Deze kolonies hebben de gewoonte overgenomen om links te rijden van de Engelsen.

links rijden. Waarom wordt er in het Gemenebest links gereden? In de leeste landen wordt rechts gereden. Waarom wijken de landen van het Britse Gemenebest (Engeland en Australië bijvoorbeeld) af? Eigenlijk zijn het juist niet de Britten die afwijken, maar alle landen waar rechts gereden wordt. De oorsprong van het links rijden ligt in de Middeleeuwen. Destijds was het voor reizigers heel normaal om een wapen te dragen. Omdat zwaarden meestal met de rechterarm gehanteerd werden, reed men elkaar het liefste links voorbij. Zo was een getrokken wapen altijd aan de goede kant om een aanval van een 'tegenligger' af te weren. De paus leverde nog een andere reden. Hij droeg omstreeks het jaar 1300 alle pelgrims op om links te houden op grote wegen. Zo zouden de grote pelgrimstromen geen opstoppingen veroorzaken. De gewoonte links te rijden bleef later gehandhaafd. Rechts rijden is een gebruik dat aan het einde van de achttiende eeuw in de Verenigde Staten ontstond. Daar zat een element van rebellie in: de Engelsen reden links en de net van de Engelsen onafhankelijk geworden Amerikanen wilden alles anders doen. Het rechts rijden waaide later over naar Frankrijk en door Napoleons verovering van bijna heel Europa raakte het gebruik wijd verspreid. Alleen niet in Engeland. Want Napoleon heeft immers nooit voet gezet op Engelse bodem.

Bronnen:
http://home.hetnet.nl/~tieske/weblog/2004_01.html

Enkele eeuwen geleden reed men in veel meer landen links omdat men toen nog te paard ging en de meeste mensen zwaarden droegen. Men vocht toen meestal met de rechterhand, zoals nu de meeste mensen met rechts schrijven. Om een slag af te kunnen weren of toe te kunnen brengen was het dus makkelijker om aan de linkerkant te rijden, zodat potentiële aanvallers aan de kant van het zwaard moeten naderen. Toen karren met meerdere paarden naast elkaar gebruikt werden was het echter prettiger om rechts te rijden. De vaak rechtshandige bestuurder zat met zijn zweep graag links op de bok zodat hij de paarden aan de kant had van zijn (rechter)hand waarmee hij de zweep vasthield. Logischerwijs verkoos hij dus tegenliggers rechts voorbij te rijden zodat hij beter afstand kon houden in het voorbijgaan. In Frankrijk reed men uiteindelijk rechts dankzij Napoleon, deze praktijk heeft Napoleon in veel andere Europese landen ingevoerd. Omdat het wisselen van rijrichting aan de grens lastig is, zijn in de loop der tijd steeds meer landen omgeschakeld naar rechts rijden. In Japan rijdt men links omdat de Samurais hun zwaard links dragen (ze zijn dus rechtshandig), en het aanraken van een Samuraizwaard gold als een zwaar vergrijp. Door links langs een Samurai te lopen (als je elkaar tegemoet komt) loop je langs zijn rechterkant en is er dus weinig kans zijn zwaard te raken. Ook hier geldt echter weer dat het voor de drager van het zwaard makkelijker is om een slag af te weren of toe te brengen door links aan te houden. In Zweden werd tot 1967 aan de linkerkant van de weg gereden. Omdat in de buurlanden rechts werd gereden besloot het Zweedse parlement om in Zweden ook rechtsverkeer in te voeren. Dit gebeurde op 3 september 1967, de dag die bekend staat als Dagen H. Een jaar later (1968) volgde IJsland. Op 2 april 1972 gebeurde hetzelfde in Nigeria en op 4 augustus 1974 in Ghana.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Links_rijden