Wat is kerst

Wat is kerst, waarom we het vieren en wat het betekend

Weet jij het antwoord?

/2500

Kerst heeft haar oorsprong bij de geboorte van het kindeke Jezus, wat nog elk jaar gevierd wordt door de Christelijke bevolking. Voor de niet-christelijken is kerst vooral een feest van gezellig samenzijn. Het kan gezien worden als midwinterfeest, waarbij de lichtjes dienen ter afschrikking van boze geesten.

Kerstmis (veelal zo aangeduid door katholieken), kerst(feest) (veelal zo aangeduid door protestanten) of het geboortefeest van de Heer is een belangrijk christelijk feest in het kerkelijk jaar. Met Kerstmis wordt door christenen de geboorte van Jezus-Christus gevierd. De evangeliën van Lucas en Matteüs beschrijven de geboorte van Jezus. Vooral Lucas geeft brede aandacht aan de geboorte van Jezus in Bethlehem. Het kerstfeest wordt in de westers-christelijke wereld en in sommige Kerken van het Oosters christendom gevierd op 25 december. In die Oosterse kerken die de Juliaanse kalender gebruiken voor de liturgische kalender (zoals de Russisch-orthodoxe Kerk), wordt het 13 dagen later gevierd. In veel streken zijn er tevens speciale vieringen op de avond ervoor (kerstavond, middernachtsmis) en/of op de dag erna. In West-Europa wordt 25 december als eerste kerstdag en 26 december als tweede kerstdag beschouwd. Tot zover Wikipedia (er staat daar nog veel meer over de gebruiken rond kerst, zie bronnen). Wil je echt weten wat Kerst is en wat het betekent, kijk dan hier: http://waaromkerst.nl/over-kerst

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerst

Als toevoeging op bovenstaande antwoorden: Zoals wij kerst vieren is het meer dan alleen de geboorte van Jezus Christus. Het is een samenvoeging van meerdere tradities. Zo stamt de kerstboom bijvoorbeeld van de midwinterviering af, de kortste dag van het jaar. De kerstboom heeft niets met de geboorte van Jezus Christus te maken, maar brengt wel licht in donkere tijden.

Geschiedenis: In het begin werd er niks gevierd wat met jezus te maken had. Verjaardagen waren heidens. Alleen de Romeinen vierden verjaardagen. Op 25 december vierden die het feest van Mithras, de god van de onoverwinnelijke zon. (de Natalis Solis Invicti) Jezus is ook helemaal niet op 25 december van het eerste jaar van onze jaartelling geboren. Over zijn precieze geboortedatum is men het niet eens, maar volgens sommigen is hij al in september /oktober van het jaar 2 voor onze jaartelling geboren. Romeinen die zich tot het christendom bekeren, houden wel vast aan hun gewoonte om verjaardagen te vieren. Omdat Jezus beschouwd wordt als het 'Licht' van de wereld, besluit paus Liberius in het jaar 354 dat voortaan de geboorte van Jezus op 25 december gevierd moet worden met een speciale mis, de Kerstmis. Anders: * De oude Germanen vierden rond 25 december joelfeesten. * Veel heidense Europeanen hebben de gewoonte om bomen te aanbidden. Na hun bekering tot het christendom blijft dit voortleven in de Scandinavische gewoonte om met nieuwjaar huizen en schuren te versieren met groenblijvende takken. * De kerstboom zoals wij die nu kennen, komt uit Frankrijk. Daar wordt in 1605 in Straatsburg de eerste versierde dennenboom op kerstdag in de grond gezet. Lees verder in de leuke bron:

Bronnen:
http://geschiedenisles.web-log.nl/geschied...

Kerstmis heeft niet het minst met waar christendom te maken. Het wortelt in de zonaanbidding, en komt niet overeen met de geboorte van de messias, aangezien op dat ogenblik van het jaar er nog herders met hun kudden in het open veld waren, wat in Israël tot de dag van vandaag niet realistisch is. Maar het afvallige christendom is in de heidense rituelen en tradities gaan putten. Zei Paulus over die besmetting niet: '2 Korinthiërs 6:14-7:1 Komt niet onder een ongelijk juk met ongelovigen. Want wat voor deelgenootschap hebben rechtvaardigheid en wetteloosheid? Of wat heeft licht met duisternis gemeen?  Welke overeenstemming bestaat er voorts tussen Christus en Be̱lial? ...  En welke overeenkomst heeft Gods tempel met afgoden? Want wij zijn een tempel van een levende God, zoals God heeft gezegd: „Ik zal onder hen verblijven en onder [hen] wandelen, en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.”  „’Gaat daarom uit hun midden vandaan en scheidt U af’, zegt Jehovah, ’en raakt het onreine niet langer aan’”; „’en ik wil U aannemen.’”  Ware christenen breken met deze vorm van afgoderij en sieren God door zijn geboden te gehoorzamen, terwijl afvalligen hun eigen weg volgen..., die hun voorgehouden is door de ontwerper van hun geesteshouding. Openbaring 12: 7 En er brak oorlog uit in de hemel: Mi̱chaël en zijn engelen streden tegen de draak, en de draak en zijn engelen streden, 8 maar hij zegevierde niet, en ook werd er voor hen geen plaats meer gevonden in de hemel. 9 Neergeslingerd werd daarom de grote draak, de oorspronkelijke slang, die Duivel en Sa̱tan wordt genoemd, die de gehele bewoonde aarde misleidt; neergeslingerd werd hij naar de aarde,...10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: „Nu is gekomen de redding en de kracht en het koninkrijk van onze God en de autoriteit van zijn Christus, want de beschuldiger van onze broeders, die hen dag en nacht voor onze God beschuldigt, is neergeslingerd! 11 En zij hebben hem overwonnen wegens het bloed van het Lam en wegens het woord van het getuigenis dat zij hebben afgelegd, en zij hebben hun ziel niet liefgehad, zelfs niet wanneer zij met de dood werden geconfronteerd. 12 Weest hierom vrolijk, GIJ hemelen en GIJ die daarin verblijft! Wee de aarde en de zee, want de Duivel is tot U neergedaald, en hij heeft grote toorn, daar hij weet dat hij slechts een korte tijdsperiode heeft.” Werkelijk: het is dringend noodzakelijk dat mensen in het algemeen leren waar waar christendom inhoudt...

'Het is Christus' geboortedag', zeggen zelfs onderwijzers en geestelijken. Maar dat is niet zo! ' Als je lief bent, brengt de kerstman je cadeautjes.' Maar dat is niet waar! Sta ook eens stil bij de kersttaferelen. In veel ervan zijn de wijzen uit het oosten of de astrologen te zien bij de pasgeboren Jezus. Toch zegt de bijbel dat Jezus tegen de tijd dat de astrologen arriveerden geen baby meer was maar een kind dat in een huis woonde (Matthéüs 2:7-11). Gelooft u werkelijk dat Christus een feest goedkeurt dat de waarheid dusdanig geweld aandoet? Nog ernstiger is echter de onjuiste indruk die door Kerstmis wordt gewekt dat Christus slechts een hulpeloze baby is. Sommigen zeggen dat met Kerstmis Christus wordt geëerd. Is dat werkelijk zo? Christus stond altijd pal voor de waarheid, maar Kerstmis werkt onwaarheden in de hand (Johannes 14:6). Toegevoegd na 10 minuten: Kerst is dus een feest met 1001 gekerstende gebruiken.Welke niks met het christendom te maken heeft. Christus heeft nooit geboden zijn geboortedag te gedenken,wel zijn dood.

Je kunt erom lachen of erom huilen… te horen en lezen, dat een deel van de christenen dapper de diefstal van een oud germaans feest verdedigt en het een oorspronkelijk christelijke feestdag noemt, terwijl we een ander deel van de christen een beetje verlegen is met dat inpikken en op de fundamentele toer gaat. Laten we toch gewoon erkennen, dat het huidige feest een oorspronkelijk europees feest is, waar wij bier dronken en onze vrouw(en) vergokten. Tegenwoordig vinden wij het vergokken van onze vrouw(en) niet meer sjiek, helaas, maar schamen wij ons niet te eten alsof we uitgehongerd zijn..

Kerst is het gezelligheidsfeest bij uitstek. In de koude en donkere wintermaanden is het de ideale tijd om als familie en vrienden bij elkaar te zijn. Kerst is alleen niet altijd een gezelligheids feest geweest. De afgelopen eeuwen hebben christenen tijdens de kerstdagen de geboorte van Jezus Christus gevierd. Voor christenen is Kerst het feest van de komst van Jezus naar onze aarde.

Bronnen:
waaromgeloven.nl

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100