Wat is et verschil tussen een beleirsregel en een algemene verbindend voorschrift?

Ik heb op internet gezocht. Maar snap het nog niet.
Wie kan het in "Jip en Janneke" taal uitleggen? Eventuele voorbeelden zijn altijd welkom.

Weet jij het antwoord?

/2500

Een beleidsregel is een regel gemaakt door een bestuursorgaan. Het is geen Algemeen verbindend voorschrift (AVV). Ze geven aan hoe een bepaalde bevoegdheid van een bestuursorgaan praktisch zal worden uitgevoerd. De regels zijn een soort richtlijnen van het bestuursorgaan ten behoeve van het scheppen van duidelijkheid naar de burger. Ze zijn niet opgenomen in een wet, maar er wordt slechts in een beperkt aantal gevallen van afgeweken. In Jip-en-Janneketaal: Een beleidsregel is een soort "instructie" opgesteld door het bevoegd gezag voor zichzélf die bepaalt hoe de overheid van een bepaalde bevoegdheid gebruik zal maken. Algemeen verbindende voorschriften binden de burger. Beleidsregels binden het bestuur. Ten tweede kan én moet er bij beleidsregels soms worden afgeweken van de beleidsregel op grond van artikel 4:84 Awb, terwijl er bij algemeen verbindende voorschriften niet van het wettelijk voorschrift mag worden afgeweken. Ten derde behoeven beleidsregels geen wettelijke grondslag, terwijl algemeen verbindende voorschriften wel een dergelijke grondslag behoeven. Voor het wijzigen van beleidsregels is dan ook geen wettelijke grondslag nodig. Eenvoudig samenvattend: * Een AVV geeft regels die algemeen verbindend zijn. * Een beleidsregel regelt het beleid wat er gevoerd wordt. Voorbeeld van een Algemeen Verbindend Voorschrift: de Tweede Kamer heeft de minister gevraagd een wet te maken waarmee de gemeenten gedwongen worden voor de resterende gevallen (onder voorwaarden) een persoonsgebonden beschikking omtrent het bewonen van een recreatiewoning af te geven. De gemeente stuurt aan de desbetreffenden vervolgens een brief waarin de beleidsregels op grond van de wet worden uitgelegd.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beleidsregel
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100