Wat is in het engels het verschil tussen had en be?

Zo werd er dit gegeven:

If the road had not been icy, the accident wouldnt happen.

Mijn antwoord:

If the road wasnt icy, the accident wouldnt happen.

Ik hoop dat iemand mij kan helpen

Weet jij het antwoord?

/2500

"Had not been" betekent in de zin van jouw toelichting: "was niet geweest". "Wasn't" betekent "was niet". De vertaling van de zinnen is dus respectievelijk: "Als de weg niet met ijs bedekt was geweest, zou het ongeluk niet gebeuren." en "Als de weg niet met ijs bedekt was, zou het ongeluk niet gebeuren.". (Ik heb "icy" vertaald met "met ijs bedekt".)

Het verschil tussen het werkwoord ' to have' (verleden tijd -had-) en het werkwoord 'to be' ( verleden tijd - was -) is ; to have=hebben en to be=zijn. In jouw geval is het geen werkwoord maar een koppelwerkwoord, want de zin is in de voltooid verleden tijd geschreven. In het Engels is dan sprake van 'have' waar wij van 'zijn' spreken, waar iets geweest is. Voltooid tegenwoordige tijd; you have been Voltooid verleden tijd; you had been Voltooid tegenwoordige toekomende tijd; you will have been. Het voltooide deelwoord van 'to be' heeft nu eenmaal een speciale vorm. 'Been' is nl. niet hetzelfde als de vorm van de verleden tijd ('was') Het zou ook raar klinken; 'the road was been icy' . Het is dus altijd; ' it had been.....'. Je schrijft nu; ' If the road wasn't icy, the accident wouldn't happen'. Vertaalt; Als de weg niet ijzig was, zou het ongeluk niet gebeuren. Het ongeluk is echter gebeurd omdat de weg ijzig was, dus klopt jouw zin niet. Je schrijft namelijk het eerste deel van de zin in de verleden tijd en het woordje 'happen' staat in de tegenwoordige tijd. Je kunt wél zeggen; ' If the road wasn't icy, the accident wouldn't have been happened', maar het is eigenlijk niet juist. Doordat de weg ijzig was, dit was de oorzaak en daarom is het de schuld van de ijslaag op de weg. De weg is ijzig geweest en als dat niet zo was geweest, had het ongeluk niet plaats gevonden. helemaal juist is de zin; "If the road hadn't been icy, the accident wouldn't have been happened. "Als de weg niet ijzig was geweest, zou het ongeluk niet gebeurd zijn'.

"Had" is de verleden tijd van "to have", hebben en "be" de infinitief van "to be", zijn. Beide kunnen een hulpwerkwoord zijn. Het gebruik van to have en to be wijkt echter wel af van het Nederlandse gebruik ervan, hoewel ook in Nederlandse dialecten zijn en hebben worden verwisseld, zoals: "Ben je dat nodig?" ipv. "Heb je dat nodig?". In het Vlaams zegt men: U bent gewonnen in plaats van: U hebt gewonnen. In jouw zin is het hulpwerkwoord "to have" de enige logische keuze bij "been", maar bedenk wel dat je dat hulpwerkwoord dan ook in de bijzin moet gebruiken, anders staat hij niet in de voltooid verleden tijd en dat kan grammaticaal niet.

if the road had not been icy, the accident wouldn´t (would not) happen. zou het ongeluk niet gebeuren. (moet zijn) if the road had nog been icy, the accident wouldn´t have happened. zou het ongeluk niet gebeurd zijn. als de weg niet glad geweest was, zou het ongeluk niet gebeurd zijn. Toegevoegd na 15 uur: het verschil tussen had en be ? had is een vervoeging van het werkwoord hebben: "to have" (I have, you have, he/she has, we have, you have, they have) "had" is verleden tijd: ik had is "I had", be is van "to be" het werkwoord zijn: (I am, you are, he/shi is, we are, you are, they are) "had" (to have) gebruik je: I HAVE saved some money. (ik heb wat geld gespaard.) "to be" gebruik je: I AM a poor man, I cannot save any money. (ik ben een arme man, ik kan niets sparen.)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100