Wat betekend: "Heeft u binding met het landelijk gebied?" ?

Ik kan antwoorden Geen binding of Landelijk gebied

Is voor woonkeus stedendriehoek

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het gaat er om of je al woont in dat gebied: Woningzoekenden die blijkens een inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie een dusdanige binding aan het landelijk gebied hebben dat zij ten minste de laatste 5 jaren onafgebroken woonachtig waren op een voor permanente bewoning bestemd adres in (een kleine kern in) het landelijk gebied dat tot het werkingsgebied van dit convenant behoort, krijgen bij de verdeling van huurwoningen in (een kern van) het landelijk gebied 24 maanden positieversterking. Omvang landelijk gebied Tot het landelijk gebied behoort het gehele grondgebied van de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Voorst en Zutphen met uitzondering van de bebouwde kom van de steden Apeldoorn, Deventer (inclusief Diepenveen en Schalkhaar) en Zutphen. Vooralsnog wordt Bathmen qua regelgeving op het gebied van woonruimteverdeling tot de kleine kernen gerekend. Deze keus is gebaseerd op de relatief geringe woningbouwmogelijkheden c.q. de relatief geringe voorraad huurwoningen, de geringe mutatiegraad, de sociale cohesie en het (relatief lage) voorzieningenniveau. Convenanten met de corporaties die woningen verhuren in het genoemde dorp zijn voorzien in een volgende fase. Wie komen in aanmerking voor positieversterking Positieversterking voor bewoners van het landelijk gebied (met daarbij de kleine kernen) is van toepassing als men ten minste de laatste vijf jaar onafgebroken in (een kleine kern in) het landelijk gebied binnen het werkingsgebied van de regeling woont en als men als zodanig ook in het GBA-systeem geregistreerd staat in een voor permanente bewoning bestemde woning. Verblijf in een vakantiewoning of andere niet als woning geregistreerde verblijfsruimte geldt niet als zodanig. Mate van positieversterking Woningzoekenden die ten minste vijf jaar woonachtig zijn in het landelijk gebied krijgen automatisch positieversterking als zij reageren op een woning in het landelijk gebied. Deze positieversterking bestaat uit een extra inschrijfduur van 24 maanden, te tellen vanaf het moment waarop de inschrijving officieel van kracht wordt. Dit betekent dat er maximaal gedurende een periode van vijf jaar inschrijf-duur wordt opgebouwd voordat men het maximum van 7 jaar bereikt. De opbouw van inschrijfduur ingeval een woningzoekende uit het landelijk gebied wil reageren op een woning in „het stedelijk gebied‟ is conform de regels voor woningzoekenden uit het stedelijk gebied. In dat geval is er vanzelfsprekend geen sprake van positieversterking.

Bronnen:
http://www.woonkeus-stedendriehoek.nl/woni...

Je kan binding hebben met het landelijk gebied omdat je daar werkt of omdat er familie woont waar je in de buurt bij wil wonen.

Er zal bedoeld worden of jouw woonkeuze verband houdt met (agrarisch/tuinbouw) werk op het platteland. Toegevoegd na 2 minuten: Dus dat jij reden hebt om niet in de stad te willen wonen, maar in een dorp meer in de provincie.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100