wie was de eerste koning in de wereld, voor zover bekend?

daarmee bedoel ik van vóór de tijd van de Egyptenaren en vóór de tijd van het Hinduïsme enz. In oude geschriften worden vele koningen genoemd, deze erven het koningsschap, maar welke mens of volk was de eerste in de tijd? Kwamen zij uit de mythologische goden voort?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat was Nimrod, de stichter van Babel en van het Soemerische rijk. Achterkleinzoon van Noach, en een zeer goede jager. Hij is de eerste grote machthebber die in het Oude Testament in de Bijbel genoemd wordt, Genesis 10 vers 8 en 1 Kronieken 1 vers 10. In het Nieuwe Testament komt hij niet voor. Buiten de Bijbel is er geen persoon in de ongewijde geschiedenis bekend die met zekerheid als Nimrod aangewezen kan worden. Sommigen vereenzelvigen hem met Sargon I, de eerste koning van Akkadië. Anderen zien hem in Gilgamesh, koning van Uruk (één van de plaatsen waarover Nimrod volgens de Bijbel heerste), anderen denken aan Ninus, die ze voor de stichter van de Assyrische stad Ninevé houden.

Bronnen:
http://www.christipedia.nl/Artikelen/N/Nimrod

Je vraag wie de eerste koning was is niet meer te beantwoorden. De eerste volken of stammen zullen leiders gehad hebben die een dergelijke of vergelijkbare titel zouden hebben kunnen gehad maar daarvan is niks vastgelegd of wat er eventueel is vastgelegd is verloren gegaan (of nog niet terug gevonden) en daarmee kan er niks over gezegd worden. Alulim staat in de oudst bekende koningenlijst van Soemer als eerste genoemd. Deze lijst is van voor 2.900 voor Christus. Scorpion I wordt gezien als de eerste koning van Egypte en wordt gedateerd op circa 3.200 voor Christus Bovenstaande koningen zijn praktisch gezien de eerste die ergens genoemd worden. Behalve hun naam op een lijst is er vrij weinig bekend. Beschavingen in India en China zijn oud maar allemaal beduidend jonger dan wat er zich rond de middellandse zee en bij de Eufraat en de Tigris afspeelde. De koninkrijken in India en China halen die leeftijd dan ook niet. Toegevoegd na 2 minuten: Het waren gewoon mensen, er komt namelijk niks uit mythologische goden voort. Als je bedoelt dat er mythologie rondom deze mensen geweven is dan heb je gelijk. Van Alulim is opgeschreven dat hij 28.800 jaar regeerde. Een onwaarschijnlijk lange tijd.

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alulim
http://en.wikipedia.org/wiki/Scorpion_I

Soemer wordt algemeen beschouwd als de eerste samenleving ter wereld waar alle kenmerken van een ‘beschaving’ aanwezig waren. Soemer of Sumer (Egyptisch Sangar, Bijbels Shinar of Sinear) is de oude, oorspronkelijk door de Akkadiërs gegeven naam van een rijk, een cultuur, een landstreek en een (antieke) beschaving gelokaliseerd in het zuidelijk deel van Mesopotamië (hedendaags Zuidoost-Irak), waar de rivieren Eufraat en Tigris uitmonden in de Perzische Golf. Volgens de Bijbel was hun eerste Koning Nimrod/Nemrod. Nimrod gaf opdracht tot bouw van de toren van Babel - waarna de meeste volken zich over de wereld verspreidden. Gevonden geschriften spreken zichzelf tegen wie de eerste koning was van dit rijk. Mogelijk was Nimrod wel Gilgamesh ? ( of Nimrod ook Gilgamesh zou zijn geweest daar zijn de meningen over verdeeld ). Volgens Sumerische geschriften waren hun eerste leiders honderden jaren oud en soms half vis half mens. Dus wat echt en niet echt is valt niet te bewijzen. Sommigen delen tonen gelijkenis met de Bijbel en de schepping van de aarde. Hoe dan ook de eerste Koning of leider lijkt uit de Sumerische beschaving te zijn voortgekomen. De oorsprong van de mythologische goden heeft een heel andere oorsprong. Dit gaat over de tijd van voor de zondvloed en verloren beschavingen waar we weinig van afweten. Niet alleen de Bijbel, maar honderden oude verhalen bevestigen een vloed waaronder de sumerische geschriften.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100