hoe moest het verbeteren van de landbouw Stalin helpen om de sovjet unie sterker te maken?

Stalin wilde om het land economisch te hervormen zowel het planeconomie ( 5 jaren plan ) invoeren als dat hij de landbouw wilde verbeteren.

ik snap alleen niet goed waarom hij de landbouw zo erg wilde verbeteren.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De collectivisatie van de landbouw is duidelijk verbonden met Stalin. De collectivisatie werd aangekondigt in januari 1928 en uitgewerkt door Stalin in 2 speeches gehouden in november en december 1929. l. De collectivisatie was gebaseerd op de Marxistische these van de superioriteit van groot-schalige produktie in de landbouw, zowel als in de industrie,zonder het stellen van limieten. 2. Een andere basisvoorwaarde voor Stalin was de onmogelijkheid van het bouwen van het Socialisme op twee verschillende funderingen: grootschalige industrie en klein-schalige landbouw. De grote belangrijkheid van de collectieve boerderijen lag precies hierin dat ze representeerden de principiële basis voor de toepassing van machineriën en tractoren in de landbouw. De Sovjetstaat had goedkoop graan nodig i.v.m. handelsoogmerken tussen landbouw en industrie,welke laatste de voorrang had.De poging van het regime om een en ander te bereiken bracht het regime tot een botsing met de boeren. Waarom ging Stalin over tot de collectivisatie en de liquidatie van de Koelakken? 1. Men had zeer snel graan nodig. 2. Zijn eigen "dizzness from succees" (de favoriete frase welke hij gebruikte om zijn tegenstanders te bekritiseren).Als eerste instrument gebruikte men het contract-systeem. Boeren werden verplicht een bepaalde vooraf vastgestelde hoeveelheid te leveren. Het contract-systeem leidde tot een klassestrijd in de landbouw welke leek op die tijdens het oorlogskommunisme (minimaal graan voor eigen gebruik, de rest moest worden afgegeven). De boeren zagen de kommunistische graanverzamelaars als dieven, boeven en parasieten. Het succes ven de graan-inbeslagname-compagnie had een sterk katalisatorisch effect op het tempo van de collectivisatie. De algehele collectivisatie en de liquidatie van de Koelakken werden door Stalin als een geheel gezien. De collectivisatie was vanuit organisatorisch en economisch standpunt een lachertje. Hele dorpen werden gecollectiviseerd zonder dat ze dat wisten. Er was een groot gat tussen de qualitatieve organisatie en de quantitative groei van de grote boerderijen. Op 5 januari 1930 uitvaardiging Decreet waarin stond dat het tempo van de collectivisatie moest worden verhoogd. http://www.blikopdewereld.nl/Ontwikkeling/geschiedenis/128-geschiedneis-van-de-sovjet-unie-en-oost-europa/2668-lanbouwcollectivisatie-en-dekoelakkisatie-in-de-sovjet-unie.html

zelfvoorzienendheid was erg belangijk omdat de Sovjetunie internationaal volledig was geisoleerd. In de periode na de revolutie zijn er meerdere malen hongersnoden geweest (al was dat mede door wanbeleid van de communisten en boze boeren die niet wilden meewerken aan collectivisatie)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100