Kenden de vier evangelisten elkaar?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Met een slag om de arm omdat niet alle informatie in de bijbel even betrouwbaar is, en ook de bijbelgeschiedenis een moeilijk vakgebied : Ja, de vier evangelisten (Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes) waren volgelingen van Jezus en kenden dus ongetwijfeld ook elkaar. De boeken echter die 'hun' evangelies / verslagen zouden zijn, zijn na hun tijd tot zelfs ver na hun tijd op schrift gesteld, en dus niet door henzelf geschreven, althans niet in die vorm. Bovendien zijn er meerdere evangeliën geweest die de bijbel niet gehaald hebben (zoals dat van Thomas en Maria Magdalena en Judas).

Nee, Marcus, Mattheüs, Lucas en Johannes kenden elkaar niet. Ze leefden in verschillende regio's en schreven hun evangeliën met tientallen jaren tussenruimte.

Bronnen:
http://www.lcc.cc/vkvisie/200101/jezus.htm

Ze kennen elkaar waarschijnlijk wel. Zij waren de ooggetuigen van Jezus leven, zij volgenden Hem en schreven de gebeurtenissen in schriften. Als je de 4 evangelische boeken leest, beschrijven zij alle 4 ieder vanuit zijn eigen standpunt. En Matheus/Johannes worden in alle 4 boeken genoemd, dus ja, zij moeten hen wel kennen. Toegevoegd na 3 minuten: zij reisden overal samen gedurende 3 jaar van Jezus bestaan

Ja die kende elkaar! Het waren 4 van de 12 discipelen (beste vrienden/leerlingen) van Jezus ze kunen die boeken schrijven omdat ze er bij waren alle 4 de boeken hebben ongeveer het zelfde verhaal alleen telkens uit andere ogen verteld;)

de 4 evangelisten waren de geschiedschrijvers van Jezus.om zijn woord en daden op te kunnen schrijven behoorde zij tot zijn leerlinge. zij kende elkaar. Het woord “discipel” refereert aan een “leerling” of “volgeling”. Het woord “apostel” refereert aan “iemand die is uitgezonden”. Toen Jezus op aarde was werden de twaalf “discipelen” genoemd. De 12 discipelen volgden Jezus, leerden van Hem en werden door Hem opgeleid. Na de wederopstanding en de hemelvaart van Jezus zond Hij de discipelen de wereld in (Matteüs 28:18-20; Handelingen 1:8) om Zijn getuigen te zijn. Zij werden toen de twaalf apostelen genoemd. Maar zelfs toen Jezus zich nog op de aarde bevond werden de begrippen discipelen en apostelen enigszins door elkaar heen gebruikt, omdat Jezus hen opleidde en uitzond. De oorspronkelijke twaalf discipelen / apostelen worden in Matteüs 10:2-4 opgenoemd: “De namen van de twaalf apostelen zijn deze: allereerst Simon, die Petrus genoemd wordt, en dan Andreas, zijn broer, Jakobus van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, verder Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus van Alfeüs en Taddeüs, Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die Hem overgeleverd heeft." De Bijbel somt de 12 discipelen / apostelen ook op in Marcus 3:16-19 en Lucas 6:13-16. Wanneer de drie passages met elkaar vergeleken worden, dan blijken er een paar verschillen in de namen voor te komen. Het lijkt dat Taddeüs ook bekend stond als "Judas van Jakobus" (Lucas 6:16) en Lebbéüs (Matteüs 10:3). Simon de Zeloot stond ook bekend als Simon Kananeüs (Marcus 3:18). Judas Iscariot, die Jezus verried, werd in de twaalf apostelen vervangen door Mattias (zie Handelingen 1:20-26). Sommige mensen die de Bijbel onderwijzen zien Mattias als een “ongeldig” lid van de 12 apostelen en geloven dat in zijn plaats de Apostel Paulus God’s keuze was om Judas Iskariot als de twaalfde apostel te vervangen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100