Opname in psychiatrische instelling hoe werkt dat ?

Als iemand ( gedwongen ) opgenomen wordt, welke personen of instellingen zijn dan nodig om de opname
te realliseren?
En wanneer kan dat ?
En wat zijn de rechten van de patient ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Vooral in kleinere steden/gemeenten is de burgemeester, die in overleg met de huisarts gaat of op eigen gezag handelt, degene die tot gedwongen opname over gaat. Er moet inderdaad gevreesd worden voer ernstig gevaar voor de persoon zelf (gevaar voor zelfmoord /zelfverminking of voor anderen , moord, het in brand steken van de eigen of andermans woning, ernstige verwaarlozing, psychotische toestand van betrokkene met vooral ook agressieve neigingen, een delier of anderszins ernstig psychiatrisch gedrag. Mensen die bijvoorbeeld ernstig verslaafd zijn en zeer ongewenst gedrag vertonen of wanneer er eigen kinderen in het geding zijn, maar betrokkenen (nog) geen of onvoldoende ernstig strafbare feiten gepleegd heeft en ontoerekeningsvatbaarheid laat zien, worden dan uit huis geplaats en belanden dan meestal in een gesloten inrichting, meestal ter observatie in welke tijdspanne de juridische en medische reden gezocht wordt om gedwongen hulp te bieden en de opname te rechtvaardigen. Het betreft dan niet notoire wetsovertreders, maar mensen die het spoor helemaal bijster zijn en waar verdere escalatie dan met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid verwacht kan worden. Wanneer er strafbare feiten een prominente rol spelen wordt de persoon dat via het juridische systeem aangepakt (door de politie gearresteerd, zoals bij huiselijk geweld. Het kan echter ook zijn dat de doorgedraaide persoon van nature geen agressieveling is en -door persoonlijke omstandigheden - de grip op zichzelf en de situatie verloren heeft, maar meestal geen strafblad heeft. Dan wordt gekozen voor gedwongen opname omdat met de betrokkenen NIET wil criminaliseren , welk proces op zich heel veel stress veroorzaakt en waarbij de werkelijk benodigde hulp niet direct geinitieerd kan worden. Bij poging tot zelfdoding met medicijnen bijvoorbeeld, terwijl de persoon onder normale omstandigheden geen doodswens heeft, leidt via ziekenhuis (maag leegpompen en vervolgonderzoek) vaak tot een gedwongen opname als de persoon zich niet cooperatief opstelt en/of herhaling binnen korte termijn valt te verwachten. Het doel is, de zwaar verwarde persoon weer op de rails te zetten buiten het strafrecht om en is dus op te vatten als zorgzaamheid. Ik ben bij meerdere zaken betrokken geweest aangaande gedwongen opname en dat heeft vaak het leven van de betrokkene gered en de familie /vrienden veel verdriet bespaard. Vaak zijn betrokkenen achteraf dankbaar voor deze ingrijpende hulp.

Mensen met ernstige psychiatrische problemen, dementie of een verstandelijke beperking willen niet altijd geholpen worden. Maar soms is ingrijpen echt nodig omdat zij een gevaar zijn - voor zichzelf of voor anderen. Het kan betekenen dat een opname in een psychiatrisch ziekenhuis of verpleeghuis noodzakelijk is, ook als iemand dat zelf niet wil. Voor mensen met een psychiatrische stoornis geldt dat iemand alleen gedwongen kan worden opgenomen wanneer: hij of zij een gevaar is voor zichzelf of voor zijn omgeving; dat gevaar (vermoedelijk) wordt veroorzaakt door een psychiatrische stoornis; het gevaar alleen kan verdwijnen door opname in een psychiatrisch ziekenhuis; hij of zij niet vrijwillig wil worden opgenomen. Het verzoek tot gedwongen opname kan komen van een psychiater of van een familielid van de patiënt. Er zijn verschillende procedures mogelijk om te bekijken of opname echt nodig is en hoe snel dit moet gebeuren. In de Wet Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) staan de regels voor dwangopname en de rechten die een patiënt heeft

Bronnen:
http://www.socialezekerheid.nl/smartsite.d...

Dat kan op grond van de wet Bijzondere Opnemingen in een Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Daarvoor is een indicatie van een psychiater nodig en een rechterlijke machtiging, van een rechter dus. Meestal controleert de rechter achteraf in het ziekenhuis of de opname terecht was. Hij controleert dan of de patiënt een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormde. De toetsing is erg streng, omdat het een vrijheidsbeneming betreft.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005700/geld...
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100