Sterven er nu minder mensen aan longkanker dan vroeger?

Er zijn in de afgelopen tientallen jaren veel maatregelen genomen om het aantal rokers terug te dringen. Weet iemand of dit ook al effect heeft op het aantal doden aan longkanker?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee, er overlijden steeds meer niet-rokers aan longkanker. Door fijnstof.

nog enkele kerncijfers : Kanker in Nederland Incidentie en sterfte In 2006 werden in Nederland 83.300 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld, 43.100 bij mannen en 40.200 bij vrouwen. In ongeveer twaalf procent van de gevallen was er al eerder een vorm van kanker vastgesteld, zodat in 2006 bij ongeveer 73.000 personen voor het eerst kanker werd geconstateerd. Het aantal nieuwe gevallen van kanker steeg in 2006 met ongeveer 2.000 ten opzichte van 2005, een toename van 2,5%. Deze stijging is iets groter dan in de voorgaande jaren en werd voor ongeveer tweederde veroorzaakt door bevolkingsgroei, met name een toename van het aantal ouderen. De rest van de toename is een gevolg van een kleine stijging van de kans om kanker te krijgen. Bij mannen wordt in verhouding iets vaker kanker vastgesteld dan bij vrouwen: 5,3 op de 1000 mannen kreeg in 2006 kanker, tegen 4,9 op de 1000 vrouwen. Worden de incidentiecijfers gestandaardiseerd voor de leeftijdsopbouw (volgens de Europese standaardbevolking) dan bedroegen de incidentiecijfers 4,8, respectievelijk 3,9 per 1000. Er stierven in 2006 39.748 personen ten gevolge van kanker (bron: CBS). Dit is een toename van ongeveer 400 in vergelijking met 2005. Het aantal sterfgevallen vertoonde de afgelopen 20 jaar een lichte stijging, maar als wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsgroei is er sprake van een daling van de kankersterfte, vooral bij mannen. Overleving De overlevingskansen van kankerpatiënten variëren sterk per soort kanker en van het stadium waarin de ziekte is vastgesteld. Ruwweg geneest ongeveer de helft van alle kankerpatiënten. Hoewel de veranderingen langzaam gaan, zijn de overlevingskansen van kankerpatiënten de afgelopen decennia gestaag gestegen. De redenen hiervoor zijn dat kanker tegenwoordig vaak in een vroeger stadium wordt ontdekt, door een effectievere behandeling en doordat een aantal vormen van kanker met lage overlevingskansen (maagkanker, longkanker bij mannen) steeds minder voorkomen. Prevalentie Met prevalentie wordt het totale aantal personen bedoeld bij wie ooit kanker is vastgesteld en op een bepaalde datum nog in leven is. Een deel van deze personen is genezen, bij anderen is de ziekte nog aanwezig. De totale prevalentie van kanker in Nederland is niet precies bekend, maar kan worden geschat op zo’n 400.000 personen. Dat is ongeveer 2,5 procent van de Nederlandse bevolking. De prevalentie van borstkanker is het hoogst (globaal een kwart van het totaal), gevolgd door huidkanker, darmkanker en prostaatkanker. Door de verbetering van de overleving in combinatie met bevolkingsgroei en vergrijzing stijgt de prevalentie met 2-3 procent per jaar iets harder dan de incidentie. Feiten en fabels over kanker in Nederland In dit boekje uit 2005 zijn de belangrijkste gegevens over kanker in Nederland opgenomen. De uitgave is bedoeld als naslagwerkje voor hulpverleners en voor hen die regelmatig te maken hebben met zowel de fabels als feiten rondom kanker.

Bronnen:
http://www.ikcnet.nl/page.php?id=114

Er kan nooit goed bewezen zijn dat rokers/niet rokers sterven aan long kanker omdat mensen roken. Dan zou het eerder door uitlaatgassen komen...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100