ik kreeg vandaag een brief voor de 3 inentingen voor mijn 2 dochters

voor baarmoederhalskanker tegen te gaan maar zijn hun nu proefkonijnen ? ik kreeg namelijk van iemand een raar berichtje dat het in amerika niet aanslaat??

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Uit onderzoek van de Amerikaanse autoriteit op het gebied van vaccinaties is gebleken dat Gardasil de kans op het verkrijgen van voorstadia van baarmoederhalskanker met 44.6% vergroot als het meisje of de vrouw al geïnfecteerd was met HPV!! Wij adviseren daarom dringend aan de vrouwen/meisjes die een HPV-vaccinatie overwegen om zich eerst op HPV te laten testen! De Amerikaanse organisatie Judicial Watch, die overheidscorruptie aan de kaak stelt, heeft op 30 juni 2008 een rapport uitgebracht gebaseerd op documenten van de FDA over de VAERS-rapportages met betrekking tot Gardasil. De FDA is door de rechter gedwongen deze documenten beschikbaar te stellen. Hierruit blijkt dat er inmiddels 8864 meldingen over reacties na vaccinatie met Gardasil zijn uitgebracht. Sinds september 2007 zijn er 18 meldingen van sterfgevallen (meest door bloedstolsels of anafylactische reactie), 27 van levensbedreigende reacties, 10 spontane abortussen en 38 gevallen van Guilain-Barre syndroom.

Wat ik heb kunnen vinden over dit onderwerp - ik ben natuurlijk geen expert - is dat deze preventieve vaccinatie wel degelijk zeer effectief is om baarmoederhalskanker te voorkomen. Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door een virus (overigens is dit een van zeer weinig soorten kanker die vrijwel uitsluitend wordt veroorzaakt door een virus). Dit virus heet het HPV-virus. Dit virus wordt over het algemeen overgedragen door seksueel contact. Door meisjes op jonge leeftijd te vaccineren, is de kans dat ze dit virus al hebben dus heel klein. De vaccinatie zorgt ervoor dat het virus - zodra je er later mee in contact komt - maar weinig kans heeft om te overleven. De effecten van deze preventieve vaccinaties zijn nog een beetje onbekend, met name doordat je de effecten pas na een flink aantal jaren kan gaan meten. Ook zal deze vaccinatie nooit 100% bescherming kunnen bieden. De website van het Rijksvaccinatieprogramma meldt: "Het is nog niet bekend hoe lang de vaccins beschermen. In ieder geval vijf jaar, maar waarschijnlijk wel tien jaar of langer. Misschien dat na die periode nog een keer een vaccinatie nodig is." Vanaf 2009 is preventieve vaccinatie tegen baarmoederhalskanker officieel opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, en er wordt op dit moment een grote "inhaalslag" gemaakt om alle meisjes tussen 13 en 16 jaar in te enten.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Baarmoederhal...
http://www.rivm.nl/rvp/actueel1/HPV-vaccinatie/

Jaarlijks krijgen ongeveer 600 vrouwen baarmoederhalskanker. Gemiddeld sterven elk jaar 200 vrouwen aan deze ziekte. Baarmoederhalskanker krijg je alleen na een infectie met het humaan papillomavirus, kortweg HPV. Er bestaan wel honderd typen van dit virus, maar die kunnen niet allemaal kanker veroorzaken. De inenting beschermt tegen twee typen van het HPV-virus (HPV 16 en 18) die samen 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken. Vaccinatie en bevolkingsonderzoek De vaccinaties beschermen niet volledig tegen baarmoederhalskanker. Daarom blijft het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (‘het uitstrijkje’) ook voor gevaccineerden belangrijk. De combinatie van het uitstrijkje en vaccinatie is de beste manier om baarmoederhalskanker tegen te gaan.

Ik heb op tv gehoord dat er door deze inenting voor de helft minder sterftegevallen te betreuren zijn. Daarnaast zijn uw dochters geen proefkonijnen, ze willen iedereen van 12 t/m 16 jaar inenten.