Is het wetenschappelijk te verklaren waarom pedofilie voornamelijk bij mannen voorkomt?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De pedofiele vrouwen kunnen hun wensen makkelijker bij kinderen halen. Een moeder die knuffelt met een kind of er samen mee in bad gaat wordt openlijk geaccepteerd. Toch gaan ook vrouwen over de grens, maar dat is minder bekend. Die gedragingen zijn ook meer bedekt, vaak veel minder agressief. Ook gaan moeders soms emotioneel over de grens (bijv parentificatie, verwaarlozing, cliamen) Jongetjes met moeders die seksueel/emotioneel over de grens gingen, ontwikkelen mogelijk eerder seksuele 'onwenselijkheden'. Dit verklaart echter nog niet waarom het lijkt dat meer mannen zich seksueel tot kinderen aangetrokken voelen dan vrouwen. Dit heeft m.i. te maken met het thema macht vs machteloosheid. Wanneer een man een seksuele stoornis ontwikkeld (veelal wegens factoren gelegen in de relatie met de moeder - waarmee ik de moeder overigens geen schuld toedicht) zal een gevoel van machteloosheid ontstaan, omdat seksualiteit iets is dat je met instemming van de ander doet. De man met een seksuele stoornis zal bij gebrek daaraan (dus bij gebrek aan een gelijkwaardige relatie) zijn machteloosheid op confronterende wijze ervaren. Ontstaat de stoornis in de jeugd, dan is de kans aanwezig dat de inmiddels volwassen man op seksueel/emotioneel gebied is 'blijven hangen' in de kindertijd. Jonge kinderen worden dan ervaren als 'gelijken'. Hersenscans tonen aan dat de pedofiel veel minder geprikkeld raakt door afbeeldingen van (naakte) volwassen dan door afbeeldingen van (naakte) kinderen. Dit is geen excuus, maar een constatering. Een deel van de pedofielen weten dat ze de grens overschrijden, maar dat maakt de drang er niet minder op. Die drang ligt verankerd in de (diepere lagen van de) hersenen. Het oordeel daarover ligt in een ander deel. Dus zelfs al weet een pedofiel dat het volstrekt onjuist is om aan een kind te zitten, dan nog blijft die drang bestaan. Een echt goede therapie is hiervoor helaas nog niet beschikbaar (los van fysieke ingrepen, maar dat bedoel ik niet). Door de stoornis zal hij hiermee niet of niet gewenst mee om kunnen gaan. De macht die een man heeft wordt dan eerder aangewend om alsnog aan de (ongewenste/verstoorde) behoeften te voldoen. Ik merk dat mannen en vrouwen op zich met dezelfde thema's worstelen, zoals angst, machteloosheid, onveiligheid e.d. maar dat mannen dat eerder in de buitenwereld oplossen (vechten, (seksueel) misbruik) en dat vrouwen dat eerder in de binnenwereld oplossen (bv eetstoornis, zelfbeschadiging).

Vermoedelijk omdat vrijwel ALLE seksuele ...opvallendheden, uitzonderingen, variaties en perversies meer bij mannen voorkomen. (Denk ook aan homo's, transseksuelen, travestieten, verkrachters, fetisjisten potloodventers, om maar een paar normale en minder normale variaties op het gemiddelde te noemen). Blijkbaar zijn mannen toch seksueel actievere wezens dan vrouwen, die sex veel meer als onderdeel van een relatie zien dan als opzichzelfstaande activiteit. Ze zijn er trouwens wel hoor, pedofiele vrouwen. De kans dat ze ook praktiserend worden is echter veel kleiner. Vermoedelijk heeft dat er mee te maken dat vrouwen zich op seksgebied sowieso beter lijken te kunnen beheersen dan (sommige, of liever, helaas, veel) mannen. Mannen lijken toch wat meer gestuurd te worden door 'driften'. En met name testosteron - waar vrouwen nu eenmaal niet zo veel van hebben - is daar verantwoordelijk voor.

vrouwelijke pedofielen zijn sterk in de minderheid er wordt geschat dat er tussen de 2 en 15% vrouwelijke pedofielen zijn. Opwinding bij vrouwelijke pedofielen is ook moeilijker te constateren. De pakkans van vrouwen is kleiner aangezien er tegenover hen minder achterdocht is dan tegenover de mannen.

Bronnen:
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/socia...

Wetenschappelijk weet ik het niet, maar mannen zijn in directe zin meer gericht op (uitsluitend) seks dan vrouwen. Dat is geen ondeugd maar hun anders zijn.

Ik geloof dat Hajete en Petor samen wel gelijk hebben. Marlies zit er helemaal naast. Vrouwen uiten zich gewoon anders, terwijl sommige man hun problemen sexueel op te lossen. Vrouwen hebben wellicht dezelfde gevoelens, maar hebben niet zozeer de behoefte om dat in daden om te zetten. Bij de abuses binnen de RK kerk waren de vrouwen overigens niet ondervertegenwoordigd. De verklaring zal niet veel anders zijn dan die waarom vrouwen kiezen voor vergif en mannen voor een mes.

Er wordt ook wel eens beweerd dat vrouwen veel meer gelegenheid hebben om hun gevoelens voor kinderen (al of niet latent sexueel) om te zetten in 'toelaatbare' gedragingen in de vorm van knuffelen, aanhalen enz. Ze kunnen daarin een heleboel emotionaliteit in kwijt en daardoor lopen de onderhuidse spanningen niet zo op. Wellicht speelt dat ook een rol, maar het verklaart natuurlijk niet alles.

Dat pedofilie voornamelijk bij mannen voorkomt , waag ik te betwijfelen. Vrouwen zijn op een andere, vaak verdektere wijze actief. Het zal hem mi. eerder zitten in de betrapbaarheid en de herkenbaarheid van vrouwelijke pedofielen. Mest worden ze alleen betrapt in ontmantelde netwerken waar mannen actief zijn. Vrouwen kunnen veel meer hun gang gaan en hun "zorgzaamheid" wordt hun niet verweten, integendeel! Ik heb in de jeugdzorg de slachtoffers van vrouwelijke pedofielen gezien, de schade aan die slachtoffers is vaak groter omdat ze minder erkenning voor hun misbruik en dus ook vaak geen therapie krijgen. Niet zelden krijgen jongetjes zelfs het Oedipus-etiket opgeplakt terwijl niet zelden de moeder ZELF de initiator was. Nederland moet eens wakker worden op dit gebied. Ook in veel landen waar sexueel misbruik een cultuurverschijnsel is wordt dit vaak geleid door MAMAsan. Ik schrijf dit niet uit boosheid maar er kunnen veel te veel vrouwen hun gang gaan terwijl mannen reeds door beroepskeuze een verdachtmaking op zich kunnen laden. Dat laat onverlet dat ik tegen ieder vorm van pedofilie ben en het beschouw als een van de meest mishandelende acties, de integriteit van de slachtoffers is levenslang aangetast. Ik juich het daarom ook toe dat vrouwen van incestvaders als medeplichtig aangemerkt worden als ze de praktijken niet afstoppen en aan de kaak stellen. Hoe verknipt moet je als vrouw wezen om te accepteren dat je man zijn gerief bij de kinderen haalt?! Toch heeft dit de eeuwen door kunnen gebeuren. Veel sexuele geestesziekte/gedragstoornis vindt in misbruik zijn oorsprong. Heel veel vrouwen hebben dit toegelaten. Dit gaat mij minnen opleveren. Vraag je maar eens af waarom!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100