Wat gebeurt er met het geld op beheer rekening bewindvoerder nadat ik uit de schulden ben?

wat gebeurt er met het geld wat op de beheer rekening van de bewindvoerder staat nadat ik het traject van 3 jaar heb doorlopen.

Word dit geld aan mij overgedragen of gaat dat nog naar de schuldeisers toe ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Wanneer je vanuit de WSNP onder bewindvoering staat dan wordt het geld verdeeld over de schuldeisers. ----- De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een wet die de rechter gebruikt om uw schulden te saneren. Dit kan pas worden ingesteld als blijkt dat er geen regeling kan worden getroffen met uw schuldeisers. Een WSNP bewindvoerder ziet erop toe dat de schuldenaar zich optimaal inspant om zoveel mogelijk geld voor aflossing van de schulden bijeen te brengen en dat geen nieuwe schulden ontstaan. Schuldenaren die voldoen aan de verplichtingen die de WSNP stelt, verkrijgen na afloop een schone lei. Het opgespaarde bedrag wordt verdeeld onder de schuldeisers en het restant wordt kwijtgescholden. Komt een schuldenaar de verplichtingen niet na, dan eindigt de schuldsanering en herleven alle schulden weer. Het traject is niet eenvoudig te doorlopen. ----

Bronnen:
http://www.lotbewindvoering.nl/page/807/10...

Als de Wsnp op iemand van toepassing is, berekent de bewindvoerder het vrij te laten bedrag. Van dat vrij te laten bedrag moet die persoon rondkomen. Al het inkomen boven het vrij te laten bedrag wordt overgemaakt naar een boedelrekening/beheerrekening die de bewindvoerder beheert. Wie zich aan de regels houdt, krijgt van de rechter na drie jaar een schone lei. Van het gespaarde geld op de beheerrekening wordt de bewindvoerder betaald, de rest gaat naar de schuldeisers. De schone lei betekent dat als de het bedrag van de beheerrekening niet voldoende is om alle schulden te betalen, de schuldeisers hun resterende geld niet meer kunnen terugvragen. (Als achteraf blijkt dat u niet de juiste schulden hebt opgegeven, kan de rechter de schone lei intrekken en moeten alle schulden alsnog worden afgelost. Het kan zijn dat er tijdens de Wsnp voldoende is gespaard om alle schulden terug te betalen, dat kan al eerder zijn dan na drie jaar. Het traject dient dan door de rechter te worden stopgezet. Men krijgt dan geen zgn. schone lei, men is namelijk volledig schuldenvrij. Indien er een groter bedrag op de beheerrekening staat dan er gereserveerd moest worden voor de schulden, dient dit bedrag met aftrek van de kosten voor de bewindvoerder, aan de cliënt te worden uitbetaald.

Bronnen:
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content...
https://www.bureauwsnp.nl/voor-burgers/vee...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100