Wat gebeurt er als de Kascontrolecommissie de ALV adviseert het Bestuur geen decharge te verlenen?

Stel de Kcc is bv niet in staat gesteld om vast te stellen dat de facturen betaald zijn. Er kunnen noch facturen, noch bankafschriften worden overgelegd. Wat dient er te gebeuren? Wordt de vergadering gestaakt? Moet een accountant de zaak gelijk overnemen? Krijgt het Bestuur alsnog een nieuwe kans of moet zij aftreden? Moet dezelfde penningmeester opnieuw aan het werk?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik neem aan dat het een vereniging betreft. De Wet (BW boek 2 art 48) gebiedt dat de ALV jaarlijks een commissie benoemt die voor het onderzoeken van het bestuursverslag, de balans en de staat van baten en lasten met toelichting. Deze commissie brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. De Wet bepaalt niet welke consequenties er zijn bij een negatief of ontbrekend advies van deze commissie. Wel komt het voor dat statuten hiertoe bepalingen bevatten (bijv: de ALV dechargeert het bestuur niet dan bij een positief advies van de cie). Dat moet je dus even nakijken. Indien de statuten geen specifieke bepalingen bevatten kan de ALV beslissen wat zij hiermee wil doen. De vergadering staken hoeft niet per se. Het ligt echter wel voor de hand dat aan het bestuur geen decharge wordt verleend totdat ze ervoor hebben gezorgd dat de ALV de stukken heeft kunnen goedkeuren. En dat zal vast niet in de betreffende ALV kunnen en dus een nieuwe ALV vergen (evt speciaal daarvoor extra te beleggen). Voorts bepaalt hetzelfde wetsartikel dat het bestuur verplicht is de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen. Ik begrijp uit jouw verhaal dat de cie aangeeft niet alle gevraagde bescheiden te hebben gekregen. Dit zou dan dus een wetsovertreding zijn. Welbeschouwd kan aangifte worden gedaan door gedupeerden en dat zijn wellicht de leden, waarbij de commissieleden getuigen kunnen. Toegevoegd na 21 uur: In praktische zin is het vooral zaak dat a) de verhouding tussen mensen goed blijft opdat men in de vereniging -allemaal vrijwilligerswerk- samen verder kan. En dat de ALV financiële stukken krijgt waarin zij b) in voldoende mate vertrouwen heeft qua getrouwheid en c) qua inzicht in financieel relevante zaken. Tips: Ad a) Zet een gerespecteerd neutraal persoon in bij gesprekken penn-cie om stroeve/geïrriteerde situatie te ontzenuwen. En om een zich overbelast voelende PM te waarderen / stoom te laten afblazen. Spreek waardering uit voor de grote inspanningen van de PM. Vraag cie om briefjes van de PM te accepteren waarop die verklaart bepaalde bonnetjes van klein spul kwijt te zijn, mocht dat spelen. Steun de cie wel in de eis om inzage in grote zaken en rekeningen (dus: laat cie ook inloggen bij de bank). Vier een goede afronding.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2016...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100