Kan het uwv achterkomen als je in België werkt tijdens je WW-uitkering?

Dus je hebt een ww-uitkering in Nederland en je gaat in België werken.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het UWV heeft een handleiding voor werknemers UWV ter beschikking: Inkomen en vermogen uit het buitenland. (bron 1) Speerpunt is hierbij de WWB: het bijstandsinkomen. Maar de handreiking is ook bedoeld voor andere uitkeringen. In de handleiding wordt opgesomd wat de dienst kan doen om inkomen zoals pensioenen, uitkeringen, maar ook inkomen uit werk te achterhalen. Per land worden de mogelijkheden aangegeven. De mogelijkheden binnen EU-verband zijn groter dan buiten de EU. Met name wordt ingegaan op landen als Turkije, Marokko, Suriname en de Antillen. Er worden concreet aanwijzingen gewezen hoe er naar inkomen en vermogen gevraagd kan worden bijvoorbeeld door gerichte vragen te stellen: Vraag naar uitkering en pensioen uit het buitenland / Vertel dat Nederland controles houdt en geef aan dat bij deze controles bijvoorbeeld wordt gekeken of iemand inkomsten in het buitenland heeft. In de handleiding wordt regelmatig het IBF genoemd.Het IBF (internationaal bureau voor fraudebestrijding) is onderdeel van de directie Handhaving van het UWV en is opgericht voor de bestrijding van grensoverschrijdende fraude. Het IBF doet de onderzoeken niet zelf, maar coördineert deze voor haar opdrachtgevers. Opdrachtgevers van het IBF zijn bijvoorbeeld afdelingen van UWV zoals Handhaving en Uitkeren, de gemeenten, maar ook de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en socialezekerheidsinstanties in andere landen. Bladzijde 34 van de brochure (bron 1) vermeldt: het IBF ontvangt van de Belgische organisaties regelmatig informatie over mensen met een Nederlands adres die werken in België. Het IBF controleert of zij een uitkering in Nederland ontvangen. Is dat zo? Dan stuurt het IBG de instantie die de uitkering verstrekt bericht dat er sprake is van samenloop met inkomsten. Met betrekking tot gegevensuitwisseling met België is op 6 december 2010 een verdrag ondertekend met België. Op 28 februari 2013 hebben minister Asscher en de Belgische staatssecretaris Crombez voor Fraudebestrijding dit verdrag getekend. (zie reactie Poet) Om recht te hebben op sociale verzekeringen zoals de WW, AOW, WIA, kinderbijslag en de bijstand dient een persoon aan bepaalde inkomens- en vermogenseisen te voldoen. Deze gegevens kunnen met dit verdrag makkelijker tussen Nederland en België worden uitgewisseld en vergeleken. Conclusie: Het lijkt verstandig om het inkomen vanuit België gewoon op te geven. Los van het morele aspect.

Bronnen:
http://www.gemeenteloket.minszw.nl/bestand...
http://www.goeievraag.nl/vraag/maatschappi...
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wi...

Ja. Met de toegenomen mogelijkheden van uitvoeringsinstellingen en gemeenten om gegevens van cliënten (semi)geautomatiseerd te verifiëren, is de kans op detectie van onrechtmatigheden in de uitkeringsverstrekking toegenomen. Op 1 januari 2013 is de Fraudewet ingevoerd die gemeenten, UWV en SVB betere handvatten geeft om uitkeringsfraude aan te pakken. Wie onvolledige of onjuiste informatie geeft, kan minimaal 150 euro boete krijgen en dat kan oplopen tot een bedrag dat even hoog is als de ten onrechte ontvangen uitkering. Daarnaast moet natuurlijk het onterecht verkregen bedrag terugbetaald worden. In de uitvoeringspraktijk wordt met betrekking tot inkomensfraude onderscheid gemaakt tussen witte fraude en zwarte fraude. Witte fraude treedt op wanneer iemand met een WW-, WIA- of Wwb-uitkering inkomen ontvangt uit regulier werk zonder dat hij/zij dit aan de uitvoeringsinstelling of gemeente heeft gemeld. Het gaat om werk waarvoor inkomstenbelasting is afgedragen, bijvoorbeeld omdat iemand in dienst is getreden of inkomsten heeft gehad uit een eigen bedrijf. Witte fraude heeft doorgaans een beperkte duur, omdat veel gevallen door koppeling van bestanden snel aan het licht komen. Zwarte fraude treedt op wanneer iemand inkomsten heeft uit werk waarvoor geen aangifte is gedaan bij de belastingdienst. Het betreft een vorm van fraude waarvan de opsporing doorgaans tijdsintensief is. Een aparte categorie binnen zwarte fraude is fraude die ontstaat door het niet opgeven van inkomsten die verkregen zijn met onrechtmatige handelingen of misdrijven. Een voorbeeld hiervan is iemand met inkomsten uit een wietplantage, of met inkomsten uit de handel in illegale kopieën van cd’s en dvd’s. Het zijn samengestelde overtredingen, waarbij niet alleen de uitvoeringsinstelling of gemeente een bedrag terugvordert, maar ook de belastingdienst een naheffing oplegt en een rechter vaak ook een straf oplegt (een boete of taakstraf). De detectie van uitkeringsfraude roept meestal heftige emoties op. Er wordt een officiële brief gestuurd waarmee men in kennis werd gesteld van het terug te betalen bedrag, soms in de vorm van een uitnodiging voor een gesprek. Vanwege de hoogte van dat bedrag is die vordering bijna niet te bevatten. Slechts een enkeling kan het in één keer terugbetalen. In de meeste gevallen betekent het dat de persoon voor bijna de rest van zijn of haar leven bezig blijft om de vordering terug te betalen.

Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/docu...
http://www.rsdaov.nl/handhaving-preventie/...

Ik denk wel dat ze er eens achter komen en verder is het fraude dus ik zou dat nooit wagen... er zijn vast richtlijnen aangezien we meer tussen landen heen en weer reizen

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100