Is er alleen een handtekening van executeur nodig voor de verkoop van een geërfd huis of moeten alle erfgenamen tekenen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Of er nu een huis verkocht moet worden, of geld verdelen, voor alle verdelingen van een erfenis moeten alle erfgenamen tekenen, tenzij e.e.a. in testament is vastgelegd.

Dat hangt af van het soort executeur. Aan de executeur die in het artikel hieronder de 'executeur met 3 sterren' wordt genoemd, kan die bevoegdheid zijn verleend. "Zijn er verschillende soorten executeurs? Ja, aan de hand van verschil in taken en bevoegdheden kunnen drie soorten executeur worden onderscheiden. De wet kent de executeur een vast takenpakket toe met bijbehorende bevoegdheden. Erflater kan deze taken en bevoegdheden uitbreiden of juist beperken tot bijvoorbeeld het zorgdragen voor de uitvaart. Het onderscheid tussen de verschillende executeurs wordt ook wel aangeduid door toekenning van ‘sterren’: * de ‘begrafenisexecuteur’ is de executeur met één enkele ster ** de executeur met het wettelijke takenpakket, ook wel de 'beheersexecuteur' heeft twee sterren (en is bevoegd en verplicht om goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden, waaronder bijvoorbeeld legaten, te voldoen) *** de executeur met extra bevoegdheden, de 'executeur-afwikkelingsbewindvoerder', kan bogen op drie sterren (denkbaar is bijvoorbeeld dat deze executeur de nalatenschap mag verdelen tussen de erfgenamen zonder hun medewerking) (...) Het aantal sterren van de executeur is met name van belang voor de beoordeling van de vraag welke rechten erflaters kinderen (of verdere afstammelingen) kunnen laten gelden (legitieme portie). Zo lang de executeur (met twee of drie sterren) het beheer over de nalatenschap heeft, zijn de erfgenamen in hun beschikkingsbevoegdheid beperkt. Deze beperking geldt al vanaf erflaters overlijden, ook al heeft de executeur zijn functie nog niet aanvaard." Mag een executeur een huis uit de nalatenschap verkopen? Dat hangt er van af. De 'beheersexecuteur' ('twee sterren') is alleen bevoegd een huis uit de nalatenschap te gelde te maken, als dit nodig is om de schulden van de nalatenschap te kunnen voldoen. De executeur geldt dan als vertegenwoordiger van de erfgenamen. (...) Aan een 'executeur-afwikkelingsbewindvoerder' ('drie sterren') kan in beginsel voor alle gevallen de bevoegdheid zijn verleend om goederen van de nalatenschap te gelde te maken zonder enige inmenging van de erfgenamen. Tot slot wordt nog opgemerkt dat als het huis tot een huwelijksgemeenschap behoort, altijd de medewerking van de langstlevende echtgenoot - eventueel via een volmacht - nodig is voor vervreemding, ook als de executeur drie sterren heeft. Dit speelt met name als de echtgenoot niet zelf executeur is."

Bronnen:
http://www.executeur.nl/vraag_en_antwoord/

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100