Moet ik loon dat ten onrechte uitbetaald werd, terugbetalen?

Ik werd de afgelopen drie maanden ten onrechte een bedrag van 3000 € uitbetaald. Ik nam die periode deeltijds loopbaanonderbreking, maar werd full-time uitbetaald. Omdat ik het loon zelf al verdacht hoog vond, nam ik contact met de personeelsadministratie bij ons op het werk (zelfs bij twee verschillende instanties). Daar kreeg ik telkens de melding dat alles in orde is.
Ik ging er dus van uit dat dat ook het geval was en kocht een nieuwe wagen. Vandaag krijg ik de aangetekende mededeling dat ik binnen de maand het verschuldigde bedrag moet terugbetalen.

- Kan men dit zomaar eisen? (bij de bakker moet je een maand nadat je teveel betaalde ook niet meer gaan vragen of je het geld terugkrijgt).
- Ik heb zelfs gemeld dat ik vond dat er ergens iets niet klopte...
- Hoe zit het met de kosten voor o.a. kinderopvang (misschien ook belastingen) die hierdoor ook hoger werden ingeschaald?
- Indien ik dit op voorhand wist, had ik natuurlijk nooit een nieuwe wagen gekocht...

- Wat zijn mijn rechten en plichten en welke stappen kan ik hiervoor zetten?

Met vriendelijke groeten.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Onverschuldigd ontvangen loon moet in principe worden terugbetaald. (De gevallen waarin een rechter oordeelt dat dit niet hoeft zijn de uitzonderingen). Burgerlijk Wetboek 7:632 1. Behalve bij het einde van de arbeidsovereenkomst is verrekening door de werkgever van zijn schuld ter zake van het uit te betalen loon slechts toegelaten met de volgende vorderingen op de werknemer: a. (...) b. (...) c. (...) d. het bedrag van hetgeen op het loon te veel is betaald; 2. Verrekening heeft geen plaats op het deel van het loon waarop beslag onder de werkgever niet geldig kan zijn. Ter zake van hetgeen de werkgever krachtens lid 1, onderdeel b, zou kunnen vorderen, mag door hem bij elke voldoening van het loon niet meer worden verrekend dan een tiende deel van het in geld vastgestelde loon dat alsdan zou moeten worden voldaan. 3. Hetgeen de werkgever uit hoofde van een op het loon gelegd beslag inhoudt, komt in mindering op het voor verrekening toegelaten maximum. 4. Een beding waardoor de werkgever een ruimere bevoegdheid tot verrekening zou krijgen, is vernietigbaar met dien verstande dat de werknemer bevoegd is tot vernietiging ter zake van elke afzonderlijke verrekeningsverklaring van de werkgever die van de geldigheid van het beding uitgaat." Uit lid 2 blijkt dat een werkgever niet een zodanig bedrag mag inhouden in één keer dat je daardoor geen salaris zou ontvangen die maand. Je moet sowieso altijd een bedrag ontvangen ter grootte van de 'beslagvrije voet' die weer afhankelijk is van de gezinssasmenstelling, hoogte van het inkomen, zorgkosten en woonlasten. Advies: tref een betalingsregeling. Dat je een auto hebt gekocht is niet toe te schrijven aan de werkgever, dat is een privébeslissing. Toegevoegd na 2 minuten: De werkgever kan dus 'gewoon' gaan verrekenen maar een terugbetalingsregeling lijkt me toch prettiger.

je kunt uitstel van betaling vragen, maar zoals je zelf al zegt : je wist dat het fout was, ondanks wat er gezegd is tegen je. Je plicht is dus volgens mij terugbetalen, Je zou bij het Juridisch Loket kunnen vragen hoe je het aanpakt

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100