Ik heb al 122 verzuim uren, bij hoeveel verzuim uren kom ik in de problemen?

Ik zit op de middelbare school en heb al 122 verzuim uren, deze zijn geoorloofd. Bij hoeveel uren komt de schoolinspectie langs? Of word ik aangemeld bij bureau Halt?

Weet jij het antwoord?

/2500

Bij 'geoorloofd verzuim' komt de inspectie niet. Van 'geoorloofd verzuim' is sprake bij ziekte, schorsing, een religieuze feestdag, huwelijk of begrafenis, kortom als je vrijstelling hebt van de plicht naar school te gaan. Met uitzondering van ziekte moet je dat verlof dus gekregen hebben (van de directie van de school). Maar 122 uur geoorloofd verzuim? Dat is buitensporig veel, ongeveer 4 schoolweken. Ben je langdurig ziek geweest? Een schooldirectie mag onder bepaalde voorwaarden maximaal 10 dagen per jaar extra vrij geven. (Verlof buiten de vakantie dus). Weet je zeker dat je 'geoorloofd verzuimt'? Bij ongeoorloofd verzuim (= spijbelen) komt vroeg of laat de leerplichtambtenaar. Scholen in het voortgezet onderwijs zijn verplicht spijbelen te melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). "De schoolleiding maakt een melding zodra een leerling totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende lesweken afwezig was. Het verzuimloket van DUO geeft de melding door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze onderzoekt de zaak en kan uiteindelijk een proces-verbaal opmaken. De ambtenaar stuurt het proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie. Ook kan de leerplichtambtenaar het verzuim melden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit doet hij als hij vindt dat zijn pogingen om de leerling weer naar school te krijgen geen effect hebben. De SVB kan dan de kinderbijslag stoppen. Deze maatregel geldt alleen voor leerlingen van 16 en 17 jaar die geen startkwalificatie hebben. De rechter kan de leerplichtige jongere vanaf 12 jaar een taakstraf of een geldboete geven. Kwalificatieplichtige jongeren kunnen een geldboete krijgen. Ook ouders of verzorgers kunnen een geldboete krijgen. Die kan oplopen tot €3.900. In ernstige gevallen kan de rechter een voorwaardelijke gevangenisstraf met proeftijd opleggen."

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100