Als je een chronische ziekte hebt en je kunt je baan niet meer aan omdat je ziekte je belemmerd. Moet je dan een lager betaalde baan accepteren?

Je hebt wel een verzekering voor gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid.

Toegevoegd na 21 uur:
Het gaat om een werknemer die een verzekering heeft afgesloten voor gedeeltelijke of gehele arbeidsongeschiktheid. De ziekte betreft MS, een chronische aandoening waardoor er in de loop der tijd waarschijnlijk steeds meer lichamelijke en geestelijke achteruit gang zal plaatsvinden.

Weet jij het antwoord?

/2500

Als je werknemer bent en je gaat minder verdienen wegens gezondheidsproblemen dan wordt na feitelijk uitval de uitkering berekend op en gekoppeld aan het lagere loonniveau dat je hebt bij uitval. Niet op het hogere niveau van toen je nog niet als niet ziek te boek stond. Dus als je nog werkzaam bent in de hogere functie je (gedeeltelijk) ziek melden. Vraag na bij de vakbond. Als je geen werknemer bent is het de vraag of je uitkering gekoppeld is aan je inkomen. Dat staat in de verzekeringsvoorwaarden. Je kunt daarvoor uitleg vragen bij je verzekeringstussenpersoon

Je hoeft niet te werken, maarfinancieel is dat wel beter. Bent u na 2 jaar ziekte voor meer dan 35% arbeidsongeschikt, maar kunt u nog wel voor een deel werken? Dan kunt u een uitkering krijgen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Dit is geregeld in de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De WGA-uitkering wordt eventueel aangevuld met uw inkomen uit werk. Hoe meer u kunt werken, hoe hoger uw inkomen. U ontvangt eerst een loongerelateerde uitkering, daarna een loonaanvulling of vervolguitkering. De WGA-regeling valt onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Loongerelateerde WGA-uitkering De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van het loon dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd. Op de website van uitkeringsinstantie UWV kunt u de hoogte van uw uitkering berekenen. Hoe lang u de uitkering ontvangt, hangt af van uw arbeidsverleden. U ontvangt minimaal 3 en maximaal 38 maanden een loongerelateerde WGA-uitkering. Ontving u de loongerelateerde uitkering al voor 1 januari 2008? Dan krijgt u deze uitkering maximaal 60 maanden. Na afloop loongerelateerde WGA-uitkering De uitkering die u na afloop van de loongerelateerde uitkering krijgt, hangt af van hoeveel u op dat moment verdient. Deze verdiensten worden elke maand bekeken. Verdient u de helft of meer van wat u nog zou kunnen verdienen? Dan krijgt u een aanvullende uitkering op uw loon (WGA-loonaanvulling). Heeft u geen werk of verdient u weinig? Dan krijgt u een vervolguitkering. WGA-loonaanvulling De hoogte van de WGA-loonaanvulling is afhankelijk van wat u zelf verdient en van wat u volgens de arbeidskundige van UWV kunt verdienen. Verdient u minimaal 50% van wat u nog kunt verdienen? Dan vult de WGA uw loon aan met 70% van het verschil tussen uw oude loon (met een maximum) en het loon dat u nog kunt verdienen. Hoe lang u de loonaanvulling ontvangt, hangt af van uw gezondheid. WGA-vervolguitkering Heeft u na afloop van de loongerelateerde uitkering geen werk of verdient u minder dan 50% van wat u nog kunt verdienen? Dan krijgt u een WGA-vervolguitkering. Dit komt bovenop uw eventuele loon. Bij de vervolguitkering wordt geen rekening meer gehouden met wat u vroeger verdiende. De vervolguitkering is namelijk een percentage van het minimumloon. Dit percentage is afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. De percentages vind je in de link.

Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wi...
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wi...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100