Uitkering samenwonen en bewindvoering kan dit?

Mijn vriend zit op dit moment in hechtenis, hij is intussen ook door de rechter onder bewindvoering geplaatst. Als hij vrijkomt willen we samenwonen. Ik verdien op jaarbasis €25000. Ik ga er vanuit dat hij niet meer in aanmerking komt voor een uitkering. Maar wat als hij niet zo snel werk vindt? Komt mijn inkomen dan in gevaar, of start de aflossing pas als hij weer inkomen heeft?

Weet jij het antwoord?

/2500

Onder beschermingsbewind ? De kantonrechter kan beslissen dat “onder beschermingsbewind” op zijn plaats is omdat de persoon waar het om gaat ernstig ziek is, verslaafd of om andere redenen de financiën niet meer kan overzien. Een beschermingsbewind is onder meer ook bedoeld om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de situatie. Er wordt een bewindvoerder benoemd, die zolang dat gaat, samen met de betrokkene de beslissingen neemt. In hechtenis ? Weet u zeker dat uw vriend in hechtenis zit ? Ik kan mij alleen voorstellen dat het om een flink bedrag aan uitstaande boetes zou gaan, maar misschien is er een heel andere reden die u kent. (Die hoeft u hier niet te vertellen). Als u wilt gaan samenwonen of verhuizen lijkt het mij heel belangrijk dat uw vriend of u (of beiden) vooraf met zijn bewindvoerder overlegt, omdat de nieuwe situatie gevolgen kan hebben voor uw inkomsten. Als u met iemand samenwoont, kunt voor de bijstand soms worden aangemerkt als “gehuwd” en dus niet als “alleenstaande”. Daarvoor is niet vereist dat er sprake is van een liefdesrelatie. Waarom denkt u nu al dat uw vriend straks geen recht zou hebben op minimaal een algemene bijstandsuitkering als hij vrij komt ? Ik weet te weinig van uw situatie, ik kan u alleen maar adviseren om samen met de bewindvoerder te overleggen, wat in uw geval de beste beslissing is en u goed laten voorlichten wat de gevolgen kunnen zijn. U kunt ook om informatie vragen inzake recht op algemene bijstand en/of bijzondere bijstand bij de Gemeente waar u woont.

In principe ben jij nu (financieel) niet verantwoordelijk voor de sores waarin je vriend zich bevindt. Het onder financieel curatele plaatsen van je vriend (bewindvoering) treft hem alleen en alleen hij is voor de afwikkeling hiervan verantwoordelijk. Hij zal na zijn hechtenis gewoon moeten zorgen voor een eigen inkomen waarmee hij zijn schulden en verplichtingen moet voldoen. Dat kan een inkomen uit werk zijn maar ook een rechtmatig beroep op de WWB (Wet Werk en Bijstand) als hij werkloos blijft. De bewindvoerder (of curator) zal dan zijn inkomen deels bestemmen voor de aflossing van zijn schulden en nakoming van zijn tegenwoordige verplichtingen zoals huur, energie en levensonderhoud. Dat kan anders worden als jullie daadwerkelijk gaan samenwonen. Je neemt, als je gaat samenwonen, verantwoordelijkheid voor elkaar en dan word je geacht ook voor elkaar te zorgen. Dan kan de bewindvoerder idd. jouw inkomen als gezamenlijk inkomen beschouwen en ook daarop 'beslag' leggen. Anderzijds kan dan geen recht meer bestaan op een WWB uitkering voor je vriend omdat jullie dan gezamenlijk niet meer aan de voorwaarden voor bijstand voldoen. Er is dan immers een gezamenlijk inkomen dat voldoende is en dat hoger is dan de bruto WWB uitkering voor een alleenstaande. Ook je rechten op huurtoeslag en zorgtoeslag kun je vergeten omdat daarvoor een bovengrens van 21000 euro bruto geldt om daarvoor in aanmerking te komen. Als ik jou was dan zou ik niet aan een samenwoning met je vriend beginnen, tenminste niet eerder dan dat hij zelf eerst zijn problemen heeft opgelost. Daarmee bewijst hij niet alleen zichzelf een dienst maar hij laat dan tevens wel zien dat het hem jegens jou ernst is en niet jou voor zijn problemen laat opdraaien. Denk daar dus goed over na!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100