wanneer moeten overuren betaald worden?

Mijn salaris is vandaag over gemaakt. Echter de overuren zijn niet uitbetaald. Daar ik slechts 8 uur werk op papier heb zit ik al snel over mijn uren en normaal worden die ook uitbetaald.
Salarisadministratie zier dat ik de uren heb gewerkt maar mag ze niet uitbetalen. Wat is hier aan de hand?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik denk dat je onderstaande drie bepalingen uit de CAO in combinatie moet lezen. Naar mijn mening staat er (in wat simpelere zinnen) * Op basis van de gewerkte tijd over 1/2 jaar wordt bekeken of sprake is geweest van overwerk. (Tot 1/2 uur doorwerken na de dienst of tot 1/2 uur eerder beginnen wordt niet vergoed als overwerk.) * Als er volgens de vorige regel sprake is van overwerk dan krijg je het loon van een gewoon uur tot het aantal uren dat een fulltimer heeft. Daarboven krijg je iets extra's. Kennelijk houd de CAO er rekening mee , dat je de ene keer wat korter en de andere keer wat langer werkt, zodat je in een bepaalde week wel overwerk kunt hebben maar in een andere week uren tekortkomt. Vandaar dat halve jaar, vermoed ik. Goed, de artikelen: Artikel 7:1 Definities overwerk, onregelmatige dienst, bereikbaarheidsdienst, consignatiedienst, nachtaanwezigheidsdienst, consultatiedienst 1.Onder overwerk wordt verstaan: arbeid die incidenteel wordt verricht boven de, in het arbeids- en rusttijdenpatroon, vastgestelde werktijden waarbij de overschrijding van de arbeidsduur wordt gemeten op half jaarbasis. Van overwerk is geen sprake voor zover sprake is van een verschoven dienst. Artikel 7:3 Bepaling aantal overwerkuren 1.Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode van een half uur of korter voorafgaande aan of aansluitend op de bij arbeidstijdenregeling vastgestelde werktijd, komt deze periode niet voor vergoeding in aanmerking. 2.Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode langer dan een half uur, wordt deze periode afgerond op een heel uur. 3.Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode langer dan een uur, wordt deze periode naar boven afgerond op halve respectievelijk hele uren. Artikel 7:5 Vergoedingsregeling voor de deeltijdwerker 1.De vergoeding van overwerk bestaat uit het voor de werknemer geldende uurloon, indien en voorzover het aantal overuren, te meten over een periode van een half jaar, niet méér bedraagt dan het verschil tussen de voor de werknemer geldende arbeidsduur en de arbeidsduur bij een volletijd arbeidsduur. 2.Daarenboven wordt een vergoeding als genoemd in artikel 7:4 toegekend, indien en voorzover het aantal overuren, te meten over een periode van een half jaar, méér bedraagt dan het verschil tussen de voor de werknemer geldende arbeidsduur en de arbeidsduur bij een volletijd arbeidsduur.

Bronnen:
http://www.vgn.nl/cao/

Je maakt geen overuren. Van overuren is pas sprake als je meer dan 36 of 40 uur per week werkt (Zo is het in de meeste CAO's geregeld.) Je werkt extra uren. Deze kunnen uitbetaald worden. Soms moet je die extra uren echter de volgende week minder werken. Het hangt er dus van af hoe het geregeld is. Vraag eens aan je baas of er wat verandert is en wat er in je contract staat.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100