Hoe kan het dat mensen dakloos worden in Nederland? Je kan toch met een bijstandsuitkering (vanaf 23jr) en huurtoeslag het prima redden? Niet breed we

Weet jij het antwoord?

/2500

Veruit het grootste deel van de daklozen heeft psychische problemen en/of een verslaving. De combi van die twee (vaak oorzaak en gevolg van elkaar) levert armoede en sociale ontworteling.

Inderdaad, de meeste daklozen zijn psychiatrische "clienten", ze staan verder niet onder behandeling. Vaal proberen deze mensen met drugs en alcohol hun probleem te bestrijden, mensen zijn vaak achterdochtig en willen geen hulp. En volgens mij eenmaal in die positie is het lastig eruit te komen. Ik dacht dat je voor een uitkering een adres moest hebben en dat lijkt me wat lastig als je op straat leeft. En er leven een hoop jongeren (ruim 5000) op straat die vaak problemen thuis hebben, weglopen en niet weten waar ze naar toe moeten en uiteindelijk op straat komen.

Onder daklozen bevinden zich ook een flink aantal mensen die voordat ze dakloos werden een heel gewoon leven hadden. Maar door scheiding of baanverlies en niet het direct vinden van een huis (huurtoeslag is prettig, maar dan moet je wel eerst een huis vinden), komen mannen en vrouwen met kinderen soms op straat te staan. En voor uitkeringen moet je nu eenmaal een vast adres hebben, dus op die manier kun je in een vicieuze cirkel terechtkomen. Lees er meer over op bijgaande website.

Bronnen:
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/socia...

Indien je elke dakloze zou vragen ' waarom, waardoor...'? Zou elke persoon je een eigen verhaal vertellen. Er zijn zoveel redenen waardoor iedereen op straat kan komen te staan! Een voorbeeldje dat velen kan overkomen; Veel schulden door een hoge levensstandaard! Plotseling werkeloos worden dus minder inkomen en wel hoge lasten doordat al de kosten gewoon doorgaan en er minder geld binnenkomt. Niet gewend zijn met weinig geld om te gaan, dus de tering niet naar de nering kunnen zetten. Teveel uitgeven waardoor je op het laatst zoveel schulden hebt, deurwaarders die alles in beslag nemen, schuldeisers die hun geld willen hebben en je alles tot geld moet maken om enigzins je schulden te voldoen. Kortom, alles wordt geveild, incl. je huis en daar sta je dan. Echtscheiding of verbroken relatie, waarbij je ex in de gemeenschappelijke woning mag blijven wonen. Je bent boos, verdrietig, bent misschien je kinderen kwijt en zet het op een zuipen, gaat drugs gebruiken, kortom, het kan je niks meer schelen. Je wilt alleen niet meer nadenken, niets meer voelen en verdooft jezelf met middelen. Daar sta je dan... Je houdt het thuis niet meer uit, je loopt van thuis weg, en daar sta je dan.... Je maakt een trauma meem dat je niet kan verwerken. Het beheerst je leven, je krijgt er psychische problemen door en hierdoor weet je niet eens wat er met je gebeurt, en daar sta je dan........ Brand, je bent alles kwijt, hebt geen eigen sociaal netwerk, daar sta je dan.... Zzp'er, die geen opdrachten meer krijgt, geen financiële steun krijgt en al je spaargeld is inmiddels opgebruikt. Daar sta je dan.... Je moet op de vlucht slaan, voor iets of iemand,,,,, Zo kan ik nog even doorgaan. De meesten kiezen hier niet voor, het overkomt je als je die pech net hebt. Niet iedereen krijgt zomaar een uitkering en zeker geen huurtoeslag. Ook al zou je er recht op hebben, dan is het niet zo dat je een aanvraag indient en enkele dagen later krijg je geld. Dit duurt ook weer zijn tijd tot alles goedgekeurd en admin. verwerkt is. Je moet echt het geluk hebben dat je een woning/ kamer vindt en heel goed met weinig geld kunt omgaan. Alleen dan zal je het kunnen redden als je van een minimum rond moet komen.

het is mogelijk. Stel je een gescheiden vrouw voor die op papier een alimentatie heeft (zowel partner als kinder) maar de ex echtgenoot weigert te betalen. Tel daar boedelscheiding en verkoop huis bovenop. Dan ligt er ergens een vermogen maar ze krijgt het niet. Ook niet wanneer het Hof besluit dat dé man moét betalen, het landelijk bureau inning achter z'n vodden aanzit maar hij weigert (het kan en het gebeurt). Voor de formaliteiten heeft ze vermogen en dus geen recht op voorzieningen. Dan kan er ook niets betaald worden. Helaas vanwege onverenigbare wetten gaat het nogal eens fout en raken sommige mensen alles kwijt. Het zijn niet per definitie 'clienten'...

ik heb jaren met daklozen gewerkt en kan je één ding verzekeren : er zijn mega redenen waardoor je dakloos worden kan. enkele voorbeelden uit mijn praktijkervaring : - a werkte bij Volvo, een goede baan. op een dag maakt zijn baas een vernederende opmerking. a draait zich om en gaat weg. om nooit meer terug te komen. hij probeert een uitkering te krijgen maar verdwaalt in de administratieve molen. A haakt af. hij verlaat zijn appartement. En leeft sindsdien op straat. - b heeft zijn vrouw zwaar geslagen omdat ze hem bedroog met zijn beste vriend. zij stapt naar de politie en wil scheiden. de vrederechter wijst bij de "voorlopige maatregelen" de kinderen aan haar toe, met minimaal bezoekrecht voor de vader. de vrouw werkt niet dus b moet een zeer hoog deel van zijn inkomen aan zijn vroegere gezin betalen als alimentatie. Hij past hiervoor, laat zijn werk voor wat het is en gaat op straat leven. - c wordt door zijn vader onmenselijk mishandeld. Hij loopt hierbij hersenschade op. hij vlucht, maar weet niet echt waar naartoe. zo komt hij op straat terecht. - d wordt uit zijn sociale woning gezet wegens veroorzaken van overlast. hij zoekt de maanden voordien naarstig naar een woning, maar hij vindt niets dat hij met zijn leefloon kan betalen. bij de uithuiszetting laat hij zijn meubels gewoon op straat staan, neemt enkele spullen mee en leeft sindsdien op straat - e woont nog bij zijn moeder, hij is 40+. e is een genie. hij geeft les aan het conservatorium, speelt verschillende instrumenten en is een kei in schaken. Als zijn moeder sterft gaat het steeds slechter met e. zijn drankprobleem wordt onhoudbaar, hij verliest veel geld, zijn huis etc. en op de duur ook zijn job. na zijn ontslag gaat hij niet meer naar zijn huurkamer, maar neemt de trein naar een andere stad. daar zet hij zich gewoon op straat. en blijft daar. - enz. Bij mijn werk met daklozen merkte ik dat het vaak mensen zijn die het hebben opgegeven om zich te willen integreren in de maatschappij. De lat ligt te hoog voor hen. Dit omwille van verschillende redenen. Mijn werk bestond eruit daklozen terug te integreren in de samenleving, door hen enkele vaardigheden te leren zoals administratie, huishoudelijke taken etc. Dat was heel erg moeilijk : ze boden behoorlijk wat weerstand omdat dit vaak betekende dat ze weer aan de ingewikkelde maatschappelijke normen moesten beantwoorden. of gewoon zichtbaar werden. Bijstand e.d. zijn m.a.w. niet voldoende om te verhinderen dat mensen dakloos worden.

Bronnen:
al

Er zijn ook daklozen die er zelf voor kiezen om buiten "te wonen" Ze hebben de kans, maar nemen deze simpelweg niet omdat ze het buiten (of iig zonder dak boven hun hoofd) fijner/aangenamer vinden.

Rondkomen van een bijstandsuitkering is inderdaad goed mogelijk, maar dan moet voldaan zijn aan enkele voorwaarden: Je moet niet al te veel bijzondere kosten hebben. Een alleenstaande moeder met twee gehandicapte kinderen die veel extra kosten met zich meebrengen, krijg het moeilijk. Als je afbetalingsverplichtingen hebt door openstaande schulden, of als je zo afgelegen woont dat je eigenlijk niet zonder auto kunt, geldt hetzelfde. Er kunnen heel veel redenen zijn waarom iemand meer kosten heeft dan gemiddeld. Vergeet niet dat in de Bijstand veel mensen zitten die niet gewoon tijdelijk werkloos zijn. Er zitten mensen in die arbeidsongeschikt zijn, of mensen die op cognitief, sociaal of psychisch gebied erg zwak zijn. Mensen die hun brieven niet open durven maken, of die niet de capaciteiten hebben om strikt te budgetteren, of door de bureaucratie van instanties heen te komen. Als ik kijk hoeveel bezwaarschriften ik de afgelopen jaren heb moeten schrijven naar de Belastingdienst vanwege hun fouten met toeslagen, kan ik me goed voorstellen dat mensen grote bedragen aan toeslag mis kunnen lopen. Je moet maar doorhebben dat de brief waarin staat dat je 3000 euro moet terugbetalen een fout is van de Belastingdienst, en weten hoe je een bezwaarschrift moet schrijven. Anderen komen in de knoop met de regels die gelden in de uitkering, wat ertoe kan leiden dat de uitkering tijdelijk verlaagd of zelfs stopgezet kan worden. Dat kan gaan om iets relatief simpels als het niet op tijd verlengen van je inschrijving als werkzoekende, iets wat iemand die door ziekte is vrijgesteld van de sollicitatieplicht misschien niet in z'n agenda zet. Mensen kunnen echt om de meest uiteenlopende redenen enorm in de problemen komen. Denk maar eens aan een gemiddeld gezin, dat op anderhalf inkomen een huis heeft gekocht, en waarvan Pa ziek thuis komt te zitten. Naast de grote inkomensval komen daar ineens ook nog allerlei medische kosten bij, te beginnen bij het eigen risico. En bedenk: als dit gezin Bijstand aan zou moeten vragen, hebben ze daar niet eens recht op. Dan moet eerst het huis verkocht worden. Ik kan zo 25 manieren verzinnen waarop dát mis zou kunnen gaan. Of wat als ze wel in een huurhuis wonen, maar dat huurhuis is te duur om recht te geven op huurtoeslag? Een ander huis vind je ook niet meteen. Al met al moet ik concluderen dat er helaas erg veel redenen kunnen zijn waarom mensen, ondanks alle goede sociale voorzieningen, toch op straat terecht kunnen komen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100