Door wie wordt een curator van een failliet bedrijf betaald, komt dat uit de opbrengst van de boedel?

Toegevoegd na 15 minuten:
De logisch hierop volgende vraag is dan: Is dat voor of na betaling van de schuldeisers?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het salaris van de curator wordt betaald uit het gerealiseerde actief. De berekening van het salaris is voorgeschreven in de eerdergenoemde richtlijnen van de Recofa http://nl.wikipedia.org/wiki/Recofa. Het salaris wordt bepaald door het aantal bestede uren te vermenigvuldigen met een basisuurtarief, met een ervaringsfactor en met een factor die afhangt van de hoogte van het gerealiseerde actief. Faillissementen zijn bewerkelijk, zodat de curator er vaak veel uren aan besteedt. Bij voldoende actief kan het salaris van de curator gemakkelijk oplopen tot enkele tienduizenden euro's. Hier staat tegenover dat de curator niets of bijna niets ontvangt voor zijn werkzaamheden indien er geen of bijna geen actief wordt gerealiseerd. Toegevoegd na 33 minuten: Na je aanvulling: Uit de boedel worden allereerst de boedelschulden voldaan. Dit zijn, in beginsel, de schulden die noodzakelijkerwijs moesten worden gemaakt om het faillissement af te kunnen wikkelen. Hieronder vallen onder meer de kosten van de curator, gemaakte taxatiekosten, huurtermijnen na de faillissementsdatum, kosten van levensonderhoud van de gefailleerde en het salaris dat werknemers gedurende de opzegperiode ontvangen. Pas na betaling van deze boedelschulden kan - als er nog actief resteert - worden begonnen aan betaling van de faillissementsschulden, dat zijn de schulden die reeds op de faillissementsdatum bestonden. De wet is niet duidelijk over de vraag, welke schulden boedelschulden zijn en welke niet. Jurisprudentie heeft er in de afgelopen decennia toe geleid dat steeds meer schulden tot de boedelschulden moeten worden gerekend. Bron: zie al gegeven bron.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Faillissement...

En ik neem aan dat de curator als eerste betaald krijgt en dan de schuldeisers. "Het salaris van de curator wordt betaald uit het gerealiseerde actief. De berekening van het salaris is voorgeschreven in de eerdergenoemde richtlijnen van de Recofa. Het salaris wordt bepaald door het aantal bestede uren te vermenigvuldigen met een basisuurtarief, met een ervaringsfactor en met een factor die afhangt van de hoogte van het gerealiseerde actief. Faillissementen zijn bewerkelijk, zodat de curator er vaak veel uren aan besteedt. Bij voldoende actief kan het salaris van de curator gemakkelijk oplopen tot enkele tienduizenden euro's. Hier staat tegenover dat de curator niets of bijna niets ontvangt voor zijn werkzaamheden indien er geen of bijna geen actief wordt gerealiseerd."

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Faillissement...

Art. 71 van de faillissementswet luidt: 1.Onverminderd het bepaalde in artikel 15, derde lid, wordt het salaris van de curator in elk faillissement door de rechtbank vastgesteld. 2.In geval van akkoord wordt het salaris bij het vonnis van homologatie bepaald. Homologatie: De homologatie betekent dat de rechter akte neemt van het bemiddelingsakkoord tussen de partijen, waardoor dit akkoord authentiek en uitvoerbaar wordt. Zodra de partijen een schriftelijk akkoord hebben opgesteld met de hulp van de bemiddelaar, kunnen ze dit akkoord laten 'homologeren'. Oftewel: het salaris wordt door de rechtbank vastgesteld. De curator komt pas NA het faillissement in beeld en is dus geen schuldeiser zoals de schuldeisers die er voor het faillissement. Hij werkt als het ware voor de schuldeisers en als zodanig krijgt hij zijn geld direct uit de boedel. Dit is ook een juridische noodzakelijkheid, anders zou niemand meer als curator willen werken.

Bronnen:
opleiding, wetten.nu

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100