Mag een werkgever ziekte uren en afwezigheids uren van voorgaande maanden en het jaar daarvoor later claimen/inhouden op je loon?

Mijn werkgever heeft mij op de allerlaatste dag dat mijn contract afliep gezegd dat ik niet meer terug hoef te komen. Mag hij mijn ziekte uren en afwezigheidsuren van voorgaande maanden (januari, februari, maart) en het jaar daarvoor (2011) als nog in houden op mijn laatste loon? Is dit (wettelijk) toegestaan? Dit heeft hij namelijk niet eerder verrekend als nu. Mijn vakantie dagen die ik wil laten uitbetalen worden op deze manier naar -2 gehaald..

Hij is ook veel te laat met het uitbetalen van mijn loon. Ik heb op 14 mei pas een voorschot van hem gehad (nog niet eens volledig loon) Klopt het dat de wettelijke verhoging dan wordt vastgesteld op 26% (6 werkdagen) of op meer omdat nog niet alles is overgemaakt en ik dus door moet tellen met de procenten? Hierbij wil ik ook de wettelijke rente claimen (4%).

Hoe wordt dit precies berekend?

Verder wil ik nu kijken of ik de wettelijke verhoging en rente met terugwerkende kracht kan toepassen. Er zijn meerdere maanden geweest dat hij te laat was met het uitbetalen van loon, is dit mogelijk?

Bedankt alvast voor het beantwoorden van mijn vraag.

Weet jij het antwoord?

/2500

van je ziekte uren weet ik niet, maar aangezien je werkgever in mijn ogen nogal eikelig bezig is zou ik sowiso, op elke halve cent verhoging staan waar je recht op hebt.. ook van voorgaande maanden.. en een voorschot is niet je complete loon, dus het is nog steeds te laat, behalve het gedeelte wat je al als voorschot hebt gehad natuurlijk.. Wettelijke verhoging en wettelijke rente Betaalt de werkgever te laat het loon dan maakt de werknemer aanspraak op wettelijke verhoging. Dit is neergelegd in artikel 7: 625 BW. De wettelijke verhoging bedraagt voor de vierde tot en met de achtste werkdag na de dag waarop het loon had moeten worden betaald, 5% van het brutoloon voor elke dag. Voor elke werkdag die volgt komt daar 1% bij. De wettelijke verhoging kan nooit meer zijn dan 50% van het loon. Toegevoegd na 1 minuut: Rechtelijke uitspraak De wettelijke verhoging is bedoeld als prikkel voor de werkgever om het loon op tijd te betalen. Indien de werkgever het loon te laat betaalt dan kan de werknemer de werkgever erop wijzen dat hij de wettelijke verhoging en de wettelijke rente verschuldigd is. De werkgever zal doorgaans niet direct de wettelijke verhoging vrijwillig betalen. Pas als de werknemer een loonvorderingsporcedure start omdat de loonbetaling uitblijft kan hij ook bij de rechter betaling van de wettelijke verhoging en wettelijke rente vorderen. Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter de wettelijke verhoging meestal matigt tot 25%. De wettelijke rente kan niet gematigd worden.

Bronnen:
http://www.intermediair.nl/artikel/51570/w...

Op één deel van je antwoord wil ik ingaan. Als je een 'gewoon' contract voor bepaalde tijd had, dan kunnen de dagen dat je ziek bent geweest niet in mindering worden gebracht op het salaris, dus ook niet bij de eindafrekening. Het salaris bij ziekte moet namelijk gewoon doorbetaald worden. Wel kunnen er (als dat in de CAO of in de individuele arbeidsovereenkomst is vastgelegd) per ziektegeval één of twee wachtdagen in mindering worden gebracht. Maar dan ontvang je gewoon minder salaris die maand (pas vanaf de derde van de ziekte), dus die dagen gaan niet af van het vakantiedagensaldo. Als je binnen 4 weken opnieuw ziek wordt dan mogen die dagen niet opnieuw worden ingehouden. Kortom, dat moet maandelijks worden bekeken. Opgenomen vakantiedagen mogen ook niet in mindering worden gebracht bij de eindafrekening, behalve wanneer je al meer vakantietegoed had opgenomen dan je dat jaar had opgebouwd. Voorbeeld: je hebt geen vakantiedagen van vorig jaar staan. Je hebt in een jaar recht op 2 vakantiedagen per maand dus 24 in een jaar. Je neemt 10 dagen vrij in februari en gaat eind maart uit dienst. Dan had je feitelijk recht op (3 x 2 =) 6 dagen. Je had er al 10 opgenomen dus die overige 4 kunnen in mindering worden gebracht op je laatste salaris. Ook het evenredige deel van het vakantiegeld moet bij de laatste salarisafrekening worden uitbetaald. Als je nog niet-opgenomen vakantiedagen hebt staan als het contract ophoudt dan kun je die laten uitbetalen. Of (in overleg uiteraard) eerder vertrekken dan het einde van de opzegtermijn. (NB: sinds 1 januari 2012 vervallen niet opgenomen vakantiedagen na een half jaar. Vakantiedagen opgebouwd in 2012 vervallen dus op 1 juli 2013.) Ik denk dat je juridische hulp moet inschakelen... Toegevoegd na 52 seconden: Eerste zin moet natuurlijk zijn: "Op een deel van je vraag wil ik ingaan."

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100