Kan een individuele eigenaar van een vve, de exploitatie overschotten van jaren geleden als nog uitbetaald krijgen?

Een eigenaar van een VvE eist de exploitatie overschotten van jaren geleden terug, dit is toch niet mogelijk omdat de begroting elk jaar wordt vastgesteld en de ALV hierover een besluit heeft genomen om het exploitatie overschot naar de reserves te laten vloeien.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Je vraag is niet helemaal duidelijk gesteld, want je spreekt over "de eigenaar van een VVE". Waarschijnlijk bedoel je iemand die als koper lid was van de VVE? In dat geval denk ik dat het antwoord heel simpel is: dat voormalige VVE-lid heeft geen recht op terugbetaling van exploitatieoverschotten. Besluiten van de VVE worden genomen met meerderheid van stemmen. In het geval wat jij aanhaalt is kennelijk besloten om het exploitatieoverschot bij de reserves te voegen. Dat is een legitiem besluit, tenzij de VVE daarmee in strijd met de wet, de splitsingsakte, het splitsingsreglement of de statuten handelt. Mocht dat zo zijn, dan is het besluit 'nietig'. En hoeft niemand zich eraan te houden. Maar dat lijkt me hier niet het geval. Besluiten van de VVE kunnen ook 'vernietigbaar' zijn. Dat is het geval als de besluiten in strijd zijn met wettelijke of statutaire bepalingen m.b.t. het tot stand komen van besluiten. Ook vernietigbaar zijn besluiten die in strijd zijn met de 'redelijkheid en billijkheid' of met het huishoudelijk reglement. Maar in al die situaties moet, binnen één maand nadat men kennis heeft kunnen nemen van het besluit, een verzoek tot vernietiging bij de rechtbank zijn ingediend. Ook hier heeft het voormalige VVE-lid dus geen poot om op te staan.

Bronnen:
http://www.eigenhuis.nl/vve/geschillen/ver...
http://www.eigenhuis.nl/vve/vve/besluitvorming/

De exploitatie overschotten behoren de VVE toe deze kan niet zijn deel op eisen. Als het werkelijk overschotten zijn en deze niet zijn gemaakt voor groot onderhoud zoals schilderwerk vervanging kozijnen of het dak dan kan kunnen de leden van de VVE eisen dat de jaarlijks vast te stellen bijdrage omlaag gaat tot er een vermogen is dat gelijk staat met het onderhoudsplan dat de verwachte onkosten voor de eerst tien jaar te samen met de verwachte inkomsten van de vve over de tien kan dekken. Dus een goed onderhoudsplan voor de door het VVE te onderhouden pand.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100